Strona bierna – budowa być z\badanym

Strona bierna – budowa być z\badanym

czasy: przeszły ⁄  teraźniejszy ⁄  przyszły Imiesłów przeszły – bierny
męski żeński niaki +mo -mo
ja byłem, byłam ⁄ jestem ⁄ będę badany badana
ty byłeś, byłaś ⁄  jesteś ⁄  będziesz
on, ona, ono był, była, było ⁄  jest ⁄  będzie badane
my byliśmy, byłyśmy ⁄ jesteśmy ⁄ będziemy badani badane
wy byliście, byłyście ⁄ jesteście ⁄ będziecie
oni, one byli, były ⁄ są ⁄ będą
czasy:   teraźniejszy ⁄  przyszły Imiesłów przeszły – bierny
męski żeński niaki +mo -mo
ja jestem ⁄ będę zbadany zbadana
ty jesteś ⁄  będziesz
on, ona, ono jest ⁄  będzie zbadane
my jesteśmy ⁄ będziemy zbadani zbadane
wy jesteście ⁄ będziecie
oni, one są ⁄ będą

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: