607. ćwiczenie

607. ćwiczenie

Я люблю пользоваться электронной почтой.

Lubię korzystać z poczty elektronicznej.

Все трудней купить хорошую книгу.

Coraz trudniej jest kupić dobrą książkę.

Эта книга была написана известным писателем.

Ta książka została napisana przez znanego pisarza.

Пожалуйста, не беспокойся. Все будет хорошо.

Proszę nie martwić się. Wszystko będzie dobrze.

Ни один инженер не работает 24 часа в сутки.

Żaden inżynier nie pracuje dwadzieścia cztery  godziny na dobę.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: