616. ćwiczenie

616. ćwiczenie

  • Posprzątawszy pokój, Piotr wypił kawę. Piotr posprzątał pokój i wypił kawę.
  • Wszedłszy do gabinetu dyrektora, zobaczyła, że tam nikogo nie ma. – Kiedy weszła do gabinetu dyrektora, zobaczyła, że tam nikogo nie ma.
  • Kupiwszy książkę, zaczęliśmy myśleć, czy spodoba się Tomkowi. – Kiedy kupiliśmy książkę, zaczęliśmy myśleć, czy spodoba się Tomkowi.
  • Podniósłszy zabawkę, dziecko podeszło do matki. Dziecko podniosło zabawkę i podeszło do matki.
  • Zdjąwszy palto, położyła je na krześle. – Zdjęła palto i położyła je na krześle.
  • Zdecydowawszy pójść do lekarza, nie chciała nikogo słuchać. – Kiedy zdecydowała pójść do lekarza, nie chciała nikogo słuchać.
  • Zmieniwszy zawód i miejsce pracy, znalazła swoje szczęście. – Kiedy zmieniła zawód i miejsce pracy, znalazła swoje szczęście.
  • Wziąwszy udział w zawodach sportowych, zajęła pierwsze miejsce. Wzięła udział w zawodach sportowych i zajęła pierwsze miejsce.
  • Kupiwszy nowe buty, zadzwoniłam do przyjaciółki. – Kiedy kupiłam nowe buty, zadzwoniłam do przyjaciółki.
  • Ugotowawszy obiad, byłam bardzo zadowolona. – Kiedy ugotowała obiad, byłam bardzo zadowolona.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: