619. ćwiczenie

619. ćwiczenie

 • Jestem umówiony ze znajomą na wieczór.  – Jesteśmy umówieni ze znajomymi na wieczór.
 • Mój kolega jest wypoczęty po urlopie. – Moi koledzy są wypoczęci po urlopie.
 • Zostałem przedstawiony panu Kowalskiemu. – Zostaliśmy przedstawieni panu Kowalskiemu.
 • Jestem zaliczony do tej grupy studentów. – Jesteśmy zaliczeni do tej grupy studentów.
 • Ten pracownik został przyjęty do pracy. – Ci pracownicy zostali przyjęci do pracy.
 • Jestem zwolniony z egzaminu. – Jesteśmy zwolnieni z egzaminu.
 • Mój brat zawsze jest uśmiechnięty. – Moi bracia zawsze są uśmiechnięci.
 • Jestem zaproszony do Tomka. – Jesteśmy zaproszeni do Tomka.
 • Lekarz jest bardzo zajęty. – Lekarze są bardzo zajęci.
 • Jestem zmęczony po pracy. – Jesteśmy zmęczeni po pracy.
 • Nasz syn został umyty przez babcię. – Nasi synowie zostali umyci przez babcię.
 • Jestem nauczony porządku. – jesteśmy nauczeni porządku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: