621. ćwiczenie

621. ćwiczenie

  • Załatwiłem sprawę. – Sprawa została załatwiona przeze mnie.
  • Pies wypił mleko. – Mleko zostało wypite przez psa.
  • Matka umyła szklanki. Szklanki zostały umyte przez matkę.
  • Woda zalała pola. – Pola zostały zalane wodą.
  • Ktoś położył płaszcze na fotelu. Plaszcze zostały przez kogoś położone na fotelu.
  • Rzeka zerwała most. Most został zerwany przez rzekę.
  • Listonoś przyniósł listy. Listy zostały przyniesione przez listonosza.
  • Deszcz zalał ulice. Ulicy były zalane deszczem.
  • Napisaliśmy list. List został napisany przez nas.
  • Ten klej źle przykleił znaczek. Znaczek został źle przyklejony tym klejem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: