624. Nowe wyrazy

624. Nowe wyrazy

 • biznes – бизнес
 • chodzi o to, że – дело в том, что
 • dystans – дистанция
 • edukacyjny – образовательный
 • etap – этап
 • globalizacja – глобализация
 • globalnie – глобально
 • impuls – импульс
 • komunikacja – коммуникация
 • nabrać – набрать
 • nagle – внезапно
 • pełnić funkcję – выполнять роль
 • podzielić – разделить
 • popularyzowanie – популяризация
 • proces – процесс
 • przede wszystkim – прежде всего
 • przyśpieszyć – ускорить
 • rozwój – развитие
 • sprawić – доставить, причинить, привести к тому
 • styl – стиль
 • tempo – тепм
 • wizja – картина, видение
 • wymiana – обмен, замена
 • wymieniać – обменивать, заменять
 • wynalazki – изобретения
 • zachodni – западный
 • zdawać sprawę – давать отчет

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: