625. Wynalazki XX wieku

625. Wynalazki XX wieku

Często nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo wynalazki XX wieku zmieniły naszą wizję świata. Zaczęliśmy myśleć globalnie, świat stał się mniejszy i bardziej dostępny. Ten proces możemy podzielić na dwa etapy.

Po pierwsze, telefon i rozwój komunikacji, najpierw pociągi, a potem samochody i samoloty sprawiły, że zniknął dystans między ludźmi. Wymiana informacji stała się nagle prosta. Wcześniej informacja była wymieniana tylko za pomocą poczty, a wiemy, że korespondencja mogła trwać miesiącami. Potem pojawił się telefon i komunikacja między ludźmi nabrała tempa. I to nie chodzi tylko o stosunki rodzinne. To był przede wszystkim impuls dla biznesu. Oczywiście, bez telefonu i samolotu nie byłoby globalizacji.

Drugim etapem był rozwój telewizji. I choć można powiedzieć o niej wiele złego, pełni ona przede wszystkim funkcję edukacyjną. Dzięki telewizji dowiedzieliśmy się, jak naprawdę wygląda świat, jak żyją ludzie. I znowu można powiedzieć, że telewizja przyśpieszyła proces globalizacji, mówię tu o popularyzowaniu pewnego stylu życia, zachodniego stylu życia.

Hurra! Po polsku 2.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: