627. Nowe wyrazy

627. Nowe wyrazy

 • atrakcyjność – привлекательность
 • ciekłokrystaliczny – жидко-кристаллический
 • elektronika – электроника
 • kineskopowy – с кинескопом
 • koncert – концерт
 • kopiować – копировать
 • los – судьба
 • miliard – миллиард
 • milion – миллион
 • nagrać – записать (на электронные носители информации)
 • nagranie – запись
 • nagrywać – записывать
 • należeć – принадлежать
 • nieodłącznie – нераздельно
 • obecnie – в настоящее время
 • osobisty – персональный
 • plik – файл
 • podobnie – похоже
 • pojawić się – появиться
 • pokonać – преодолеть
 • połowa – половина
 • pomieścić – поместить
 • ponad – более чем
 • popularność – популярность
 • powoli – медленно, постепенно
 • pozostać – остаться
 • pozycja – позиция
 • prywatny – частный
 • przebój – хит
 • przechowywać – хранить
 • przekazywać – передавать
 • przełom – перелом, рубеж
 • przyszłość – будущее
 • schodzić się – сходиться
 • seans – сеанс
 • społeczny – общественный
 • szum – шум
 • tłum – толпа
 • tysiąć – тысяча
 • usuwać – удалять
 • walka – борьба
 • wtedy – тогда
 • zapis – запись
 • zastępować – заменять
 • znajomy – знакомый
 • znak – знак

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: