637. Więzienie zwierząt dla przyjemności jest złem.

637. Więzienie zwierząt dla przyjemności jest złem.

Więzienie zwierząt dla przyjemności jest złem. Zwierząta mają takie samo prawo do wolności jak my, ludzie.

Wiele zwierząt w ogrodach zoologicznych staje się chorymi pszychicznie i fizychnie. Tylko niewielka ilość gatunków została uratowana w kilku ogrodach zoologicznych. Jedynym rozwiązaniem jest ochrona środowiska.

Dzikie zwierzęta zostały stworzone tak, by dbać o siebie. Każda opieka dana zwierzętom przez ludzi może tylko być gorsza od opieki, jakią one same sobie zapewniają. Najlepszy sposób, w jaki możemy dbać o dzikie zwierzęta to pozostawienie ich wolnych  w ich naturalnym środowisku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: