649. Nowe wyrazy – wieś

649. Nowe wyrazy – wieś

 • chłop – крестьянин, мужик
 • cudowny – чудесный
 • gleba – почва
 • gospodarstwo – хозяйство
 • gospodarz  – хозяин
 • gospodyni – хозяйка
 • hektar – гектар
 • hodować – выращивать, разводить
 • hodowla – выращивание, разведение
 • kopać – копать
 • las – лес
 • łąka – луг
 • nasienie – семена
 • ogród – огород, сад
 • orać – пахать
 • paść – пасти
 • plon – урожай
 • podlewać – поливать
 • podwórze – двор
 • pole – поле
 • powietrze – воздух
 • rolnik – землевладелец, фермер
 • rolny – землевладельческий
 • roślina – растение
 • rosnąć – расти
 • sad – сад
 • sadzić – сажать
 • siać – сеять
 • urodzaj – урожай
 • urząd  – учреждение
 • wieś – село
 • wyhodować – вырастить, развести
 • żniwa – жатва
 • zboże – зерновые

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: