655. Устойчивые выражения

655. Устойчивые выражения

 • uciekać gdzie pieprz rośnie – убегать куда глаза глядят
 • wyschnąć na pieprz – полностью высохнуть
 • zarumienić się jak wiśnia – зарумяниться как вишня
 • słyszeć jak trawa rośnie – слышать как трава растет
 • stąpać po różach – ходить по розам
 • czuć się jak groch przy drodze – чувствовать себя как придорожная трава
 • rzucać grochem o ścianę – как горохом об стену
 • rozbić w drobny mak – разбить на мелкие кусочки
 • zbić na kwaśne jabłko – сильно избить
 • ukrycz się jak fiołek w trawie – спрятаться как фиалка в траве
 • pasować jak kwiatek do kożucha – подходить как цветок к кожуху
 • rosnąć jak grzyby po deszczu  – расти как грибы после дождя
 • rozmawiać jak gęś z prosięciem – разговаривать как гусь с поросенком
 • nosić się jak kura z jajkiem – носиться как курица с яйцом
 • rządzić się szara gęś – распоряжаться как серая гусыня
 • znać się jak kura na pieprzu – разбираться как курица в перце
 • patrzeć jak cielę na malowane wrota – смотреть как теленок на крашеный ворота

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: