Образование наречий в польском языке

Образование наречий в польском языке

Наречия от качественных прилагательных образуются при помощи суффиксов:

-o mały – mało, duży – dużo, tani – tanio

-e dobry – dobrze, serdeczny – serdecznie, zły – żle, pracowity – pracowicie

Твердых правил употребления этих суффиксов нет.

При помощи суффикса образуюются наречия от прилагательных с основой

 • на мягкий согласный (głupi – głupio),
 • шипящий согласный (świeży – świeżo),
 • согласный (interesujący – interesująco),
 • согласные –g, -k (drogi – drogo, miękki – miękko),
 • на некоторые твердые согласные (młody – młodo)

При помощи суффикса -e образуются наречия от прилагательного с основой на согласный –n:

ładny – ładnie,  modny – modnie

Исключения: chłodny – chłodno, trudny – trudno, zimny – zimno

При добавлении суффикса могут быть чередования

 • ł//l  wściekły – wściekle,
 • r//rz dobry – dobrze
 • t//ć pracowity – pracowicie

От многих основ наречия образуются как с помощью  так и с помощью -е:

-ł: wściekły – wściekle,   mały – mało

-w: ciekawy – ciekawie, zdrowy – zdrowo

-r: dobry – dobrze, stary – staro

Наречия в польском языке не склоняются.

Образование сравнительной степени наречий в польском языке

Примеры

aktywny – aktywnie

 • ambitny – ambitnie
 • atrakcijny – atrakcyjnie
 • bezczelny – bezczelnie
 • beztroski – beztrosko
 • brzydki – brzydko
 • dobry – dobrze
 • dumny – dumnie
 • głupi – głupio
 • gruby – grubo
 • grzeczny – grzecznie
 • inteligentny – inteligentnie
 • lekkomyślny – lekkomyślie
 • leniwy – leniwie
 • ładny – ładnie
 • miły – miło
 • młody – młodo
 • mocny – mocno
 • niski – nisko
 • oziębły – ozięble
 • porządny – porządnie
 • poważny – poważnie
 • pracowity – pracowicie
 • przystojny – przystojnie
 • słaby – słabo
 • smutny – smutno
 • stary – staro
 • szczupły – szczupło
 • szczery – szczerze
 • śmiały – śmiało
 • szczęśliwy – szczęśliwie
 • tchórzliwy – tchórzliwie
 • troskliwy – troskliwie
 • twórczy – twórczo
 • uroczy – uroczo
 • utalentowany – utalentowanie
 • wesoły – wesoło
 • wstysliwy – wstydliwie
 • wysoki – wysoko
 • zły – źle
 • życzliwy – życzliwie

 • Dzisiaj jest ciepły dzień. Jutro też będzie ciepło.
 • Czy dzisiaj jest zimny dzień? Tak, dzisiaj jest zimno.
 • Pan Jan to poważny człowiek i  wszystkie sprawy traktuje poważnie.
 • Czy on jest taki głupi, czy tylko tak głupio wygląda?
 • Inteligentny człowiek na pewno zawsze wygląda inteligentnie.
 • Pani Nowak jest  dobrą nauczycielką, bo zawsze dobrze wszystko  tłumaczy.
 • To tchórzliwy człowiek, bo zawsze się tak tchórzliwie zachowuje.
 • On jest złym człowiekem, bo źle traktuje innych ludzi.
 • Wieczór  u Nowaków był interesujący. U nich zawsze interesująco.
 • Język polski jest trudny i trudno jest się go nauczyć w krótkim czasie.
 • Pracowity chłowiek pracowicie spędza każdy dzień.
 • Grzeczna spszedawczyni obsługuje swoich klientów bardzo grzecznie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: