727. Czym różnią się kobiety i mężczyźni?

727. Czym różnią się kobiety i mężczyźni?

  1. Kobiety chętniej pracują wtedy, gdy wysiłek jest adresovany do konkretnego odbiorcy.
  2. Mężczyzn częściej wciąga sam proces tworzenia bez względu na uczucia innych.
  3. Kobieta woli prace wymagające mniejszego wysiłku, częściej, ale krócej odpoczywa, potrafi być na dyżurze dzień i noc.
  4. Mężczyzna działa intensywniej, dłużej może podjąć znaczny wysiłek, a potem równie długo i intensywnie odpoczywa.
  5. Kobieta myśli konkretniej, potrafi zatroszczyć się o wiele spraw, na które mężczyżna nie zwróci nawet uwagy.
  6. Mężczyzna myśli abstrakcyjnie, trudniej domyśla się, czego potrzeba drugiej osobie.
  7. Kobieta zachowuje się łagodniej i serdeczniej.
  8. Mężczyzna zachowuje się agresywniej i dynamiczniej.
  9. Kobiety widzą dokładniej, barwniej i szerzej, lepiej słyczą, wrażliwiej reagują na zapachy i smaki.
  10. Mężczyźni mają mniej wrażliwy wzrok i słuch – trudniej im rozróżnić zmianę tonu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: