+ plus – minus =równa się

+ plus – minus =równa się

+ plus – minus =równa się

+ плюс + минус = равняется

186+29=215
sto osiemdziesiąt sześć plus dwadzieścia dziewięć równa się dwieście piętnaście

751-42=709
siedemset pięćdziesiąt jeden minus czterdzieści dwa równa się siedemset dziewięć

605-500=105
sześćset pięć minus pięćset równa się sto pięć

66+109 = 175
sześćdziesiąt sześć plus  sto dziewięć równa się sto siedemdziesiąt pięć

869-558=311
osiemset sześćdziesiąt dziewięć minus pięćset pięćdziesiąt osiem równa się trzysta jedenaście

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: