3 урок 2 раздела duolingo

3 урок 2 раздела duolingo

Этот урок посвящен настоящему времени и спряжениям глаголов в настоящем времени

Глаголы из урока

  • słyszeć – слышать
  • widzić видеть
  • kochać – любить
  • pisać – писать
  • mówić – говорить

Выражения mówić po polsku, mówić po angielsku

Примеры предложений

  • Ona słyszy dziecko
  • Słyszymy tamto zwierzę
  • Wy słyszycie tego mężczyznę
  • Tamci mężczyźni słyszą kobiety

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: