Вопросительное слово Czy?

Вопросительное слово Czy?

Czy Adam mówi po polsku? Адам разговаривает по-польски?

Tak, Adam mówi po polsku.

Nie, Adam nie mówi po polsku.

Czy pan mówi po polsku?

Czy pani jest Włoszką?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: