Browsed by
Category: Глаголы

Спряжение глагола potrzebować – нуждаться и сочетание с существительными

Спряжение глагола potrzebować – нуждаться и сочетание с существительными

Potrzebujecie konia? Potrzebuję kawy! Oni potrzebują kota. Potrzebujemy książki. Ona potrzebuje mężczyzny Chłopcy potrzebują koszul potrzebować potrzebuję potrzebujemy potrzebujesz potrzebujecie potrzebuje potrzebują Список глаголов – спряжение в настоящем времени Список глаголов в прошедшем времени

Спряжение глагола słuchać слушать и сочетание с существительными

Спряжение глагола słuchać слушать и сочетание с существительными

Słucham muzyki. Mężczyźni słuchają kobiety. Mały chłopiec słucha kobiety. My ich nie słuchamy. Duży pies słucha mężczyzny. В настоящем времени: słuchać słucham słuchamy słuchasz słuchacie słucha słuchają В прошедшем времени: ja (m) słuchałem ja (f) słuchałam ty (m) słuchałeś ty (f) słuchałaś on słuchał ona słuchała ono słuchało my (m) słuchaliśmy my (f) słuchałyśmy wy (m) słuchaliście wy (f) słuchałyście oni słuchali one słuchały m – мужской род, f – женский род В будущем времени: ja (m) będę słuchał ja…

Read More Read More

601. Страдательный залог – предлог przez

601. Страдательный залог – предлог przez

В польском языке существуют действительный и страдательный залог. Действительный залог: Mieszkańcy Warszawy zbudowali Pałac Kultury i Nauki w 1955 roku. В страдательном залоге, субъект, который совершает действие выражается формами винительного падежа с предлогом przez Pałac Kultury i Nauki został zbudowany w 1955 roku przez mieszkańców Warszawy. Если необходимо назвать инструмент, при помощи которого было произведено действие, нужно употребить форму творительного падежа. Ten list został napisany dłogopisem. Местоимения в старадельном залоге указываются в форме винительного падежа: Nowy telewizor został kupiony przez…

Read More Read More

598. Спряжение глаголов в страдательном залоге в совершенном виде – zostać znaleziony

598. Спряжение глаголов в страдательном залоге в совершенном виде – zostać znaleziony

Настоящее время Единственное число Множественное число Мужской Женский Лично-мужские Нелично-мужские 1 zostanę znaleziony zostanę znaleziona zostaniemy znalezieni zostaniemy znalezione 2 zostaniesz znaleziony zostaniesz znaleziona zostaniecie znalezieni zostaniecie znalezione 3 zostanie znaleziony zostanie znaleziona zostaną znalezieni zostaną znalezione zostanie znalezione Прошедшее время Единственное число Множественное число Мужской Женский Лично-мужские Нелично-мужские 1 zostałem znaleziony zostałam znaleziona zostaliśmy znalezieni zostałyśmy znalezione 2 zostałeś znaleziony zostałaś znaleziona zostaliście znalezieni zostałyście znalezione 3 został znaleziony została znaleziona zostali znalezieni zostały znalezione zostało znalezione  

597. Спряжение глаголов в страдательном залоге в несовершенном виде – być myty

597. Спряжение глаголов в страдательном залоге в несовершенном виде – być myty

Настоящее время Единственное число Множественное число Мужской Женский Лично-мужские Нелично-мужские 1 jestem myty jestem myta jesteśmy myci jesteśmy myte 2 jesteś myty jesteś myta jesteście myci jesteście myte 3 jest myty jest myta są myci są myte jest myte Прошедшее время Единственное число Множественное число Мужской Женский Лично-мужские Нелично-мужские 1 byłem myty byłam myta byliśmy myci byłyśmy myte 2 byłeś myty byłaś myta byliście myci byłyście myte 3 był myty była myta byli myci były myte było myte

596. Страдательный залог – Strona bierna

596. Страдательный залог – Strona bierna

Причастия несовершенного вида + глагол być в настоящем или прошедшем времени Te samochody są produktowane w naszym mieście. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie był budowany w latach 1952-1955. Причастия совершенного вида сочетаются с формами глагола być в настоящем или прошедшем времени или формами глагола zostać в будущем и прошедшем времени Конструкция страдательного залога с формами глагола być  обозначают результат действия Jestem umyty. – Я умыт. Конструкции страдательного залога с формами глагола zostać  обозначают как процесс так и результат и чаще всего…

Read More Read More

569. Формы условного наклонения, часть 2

569. Формы условного наклонения, часть 2

Начало здесь Частица by и окончание глагола может писаться отдельно, если занимают позицию перед глаголом или отделяются другим словом. Gdzie byście pojechali? Lepije byś mówił. Marek pisał wtedy by listy. В сочетаниях с союзами частица by пишется слитно. gdyby (если бы), żeby (чтобы) к ним тоже присоединяются личные окончания. Prosiłem was żebyście poczekali. Lepiej byłoby, gdybyś przyszedł.      

554. Образование условного наклонения в польском языке

554. Образование условного наклонения в польском языке

формы 3 лица в прошедшем времени в единсвенном или множественном числе частица –by- личное окончание czytałbym,  czytałabym, czytalibyśmy, czytałybyśmy   liczba pojedyncza liczba mnoga 1 osoba czytałbym czytałabym czytalibyśmy czytałybyśmy 2 osoba czytałbyś czytałabyś czytalibyście czytałybyście 3 osoba czytałby czytałaby czytaliby czytałyby czytałoby

348. Спряжение глагола iść в прошедшем времени

348. Спряжение глагола iść в прошедшем времени

iść – идти  Единственное число Мужской род Женский род 1 лицо  szedłem  szłam 2 лицо  szedłeś  szłaś 3 лицо  szedł  szła Средний род 3 лицо  szło Множественное число лично-мужские формы нелично-мужские формы 1 лицо  szliśmy  szłyśmy 2 лицо  szliście  szłyście 3 лицо  szli  szły Спряжение глагола iść в настоящем времени