Browsed by
Category: Местоимения

Личные местоимения в польском языке

Личные местоимения в польском языке

Лицо – osoba liczba pojedyncza – единственное число liczba mnoga – множественное число 1 ja my 2 ty wy 3 on oni – для мужчин ona one – для женщин, детей, животных, предметов ono В 1 и 2 лице местоимения обычно опускаются: Jestem Polakiem Jesteśmy Ukraińcami Jesteście Chińczykami? Спряжение глагола być в настоящем времени: jestem jesteśmy jesteś jesteście jest są Oni są Chińczykami – Они – китайцы. Про национальности читайте здесь Национальности – правила правописания