Browsed by
Category: Прилагательные

720. Творительный падеж: склонение существительных и прилагательных

720. Творительный падеж: склонение существительных и прилагательных

Существительные мужского и среднего рода единственного числа  в творительном падеже имеют окончание -em твердый согласный корня остается твердым: studentem мягкий согласный остается мягким: uczniem согласные g и k смягчаются: robotnikiem, dzieckiem Существительные женского рода в единственном числе имеют окончание -ą: uczennicą, studentką Во множественном числе в абсолютном числе случаев существительные имеют окончание –ami: pisarz – pisarzami, pisarka – pisarkami Очень редко имеют окончание –mi: dziecko – dziećmi, człowiek – ludźmi, koń – końmi   Прилагательные в творительном падеже имеют следующие…

Read More Read More

578. Прилагательные и наречия от некоторых стран

578. Прилагательные и наречия от некоторых стран

Białoruś białoruski po białorusku Ukraina ukraiński po ukraińsku Estonia estoński po estońsku Łotwa łotewski po łotewsku Wielka Brytania brytyjski po brytyjsku Anglia angielski po angielsku Szkocja szkocki po szkocku Irlandia irlandzki po irlandzku Norwegia norweski po norwesku Szwecja szwedzki po szwedzku Finlandia fiński po fińsku Niderlandy niderlandzki po niderlandzku Dania duński po duńsku Niemcy niemiecki po niemiecku Austria austriacki po austriacku Szwajcaria szwajcarski po szwajcarsku Czechy czeski po czesku Słowacja słowacki po słowacku Węgry węgierski po węgiersku Francja francuski po…

Read More Read More

577. Образование прилагательных и наречий от названий стран

577. Образование прилагательных и наречий от названий стран

Прилагательные от названий стран образуются при помощи суффиксов:  -ski, -(ij/yj)ski, -(ań)ski, -cki, -dzki Białoruś – białoruski Szkocja – szkocki Rosja – rosyjski Szwecja – szwedzki Ameryka – amerykański Japonia – japoński Наречия образуются от прилагательных при помощи приставки po, которая пишется раздельно и суффикса -u białoruski – po białorusku rosyjski – po rosyjsku amerykański – po amerikańsku  

522. Лично-мужские формы

522. Лично-мужские формы

Лично-мужские формы образуют все слова, которые изменяются так же, как прилагательные. порядковые числительные: pierwszy – pierwsi, drugi – drudzy, trzeci – trzeci притяжательные местоимения: mój – moi, twój – twoi, swój – swoi, nasz – nasi, wasz – wasi указательные местоимения: ten – ci, tamten – tamci определительные и вопросительные местоимения, также играющие роль союзных слов: który – którzy, czyj – czyi, jaki – jacy, taki – tacy неопределенные местоимения,  у которых к лично-мужской форме добавляется частица -ś-: jakiś –…

Read More Read More

477. ćwiczenie 29

477. ćwiczenie 29

Ania jest grzeczniejsza od Kasi. Pani Zosia jest młodsza niż pani Magda. Pani Irena jest milsza niż pani Basia. Pan Piotr jest starszy od pani Ewy. Ta książka jest ciekawsza niż tamta książka. Czerwona kurtka jest droższa niż czarna. Mój pies jest większy niż twój.

449. przysłówek i przymiotnik

449. przysłówek i przymiotnik

Kraków jest ładniejszy niż Warszawa. Ewa wygląda ładniej Anna. W poniedziałek będzie cieplej niż dzisiaj. Maj jest cieplejszy niż kwiecień. Maria ma lepsze mieszkanie niż jej siostra. Maria lepiej zna angielski niż jej siostra.    

441. Степени сравнений прилагательных и наречий в тексте

441. Степени сравнений прилагательных и наречий в тексте

-Mam dużo chłopaków, ale dwóch z nich – Mariana i Adama – lubię najbardziej. Ale każdego z nich lubię za inne cechy charakteru.  Marian jest człowiekiem poważniejszym i poważniej traktuje życie. Jest porządniejszy od Adama, pracowitszy, ma chyba większe zdolności, więc w pracy osiąga lepsze wyniki. Ale Adam jest ambitniejszy niż Marian. Zresztą Marian lepiej prowadzi samochód. Więcej pracuje, jest mniej towarzyski od Adama, bardziej małomówny.  Adam w towarzystwie jest przyjemniejszy. Nie jest chyba taki zdolny jak Marian, ale bardziej…

Read More Read More

434. Образование наречий от качественных прилагательных

434. Образование наречий от качественных прилагательных

Наречия образуются при помощи суффиксов –o, -e -o: mały – mało duży – dużo tani – tanio -e: dobry – dobrze zły – żle serdeczny – serdecznie pracowity – pracowicie При помощи суффикса -о образуются наречия от прилагательного с основой на: мягкий согласный     głupi – głupio на шипящий согласный   świeży – świeżo на согласный -с      interesujący – interesująco некоторые твердые согласные   młody – młodo, cichy – cicho При помощи суффикса -e образуются наречия от прилагательного с основой…

Read More Read More

410. Nowe wyrazy – moda

410. Nowe wyrazy – moda

bawełna – хлопок bawełniany – хлопчато-бумажный jedwab – шелк jedwabny – шелковый skóra – кожа skórzany – кожаный srebno – серебро srebny – серебряный wełna – шерсть wełniany – шерстяной złoto – золото złoty – золотой elegancja – элегантность elegancki – элегантный moda – мода modny – модный gust – вкус gustowny – со вкусом klasyka – классика klasyczny – классический