Дательный падеж Celownik – komu? czemu?

Дательный падеж Celownik – komu? czemu?

Дательный падеж существительных мужского рода

Большинство существительных мужского рода  в дательном падеже имеют окончание –owi

sąsiad – sąsiadowi

Окончание -u имеют лишь немногие существительные, вот они:

 ojciecojcu отец
 panpanu пан
 BógBogu Бог
 piespsu собака
 ksiądzksiędzu ксендз
 bratbratu брат
 chłopchłopu мужик, крестьянин
 diabełdiabłu дьявол
 kotkotu кот
 światświatu мир, вселенная

Дательный падеж существительных женского рода

Существительные женского рода в дательном падеже имеют те же окончания, что и в предложном.

Существительные женского рода в предложном падеже имеют окончание e, i или y

Окончание е имеют существительные, у которых основа заканчивается на твердый гласный:

mama — o mamie

При этом согласные могут изменяться:

 • -d — dzie    czekolada — o czekoladzie
 • -t — cie       poczta — o poczcie
 • -z — zie      koza — o kozie
 • -s — sie       kiełbasa — o kiełbasie
 • -r — rze      gra — o grze
 • -ł — le       siła — o sile
 • -sł — śle    Wisła- o Wiśle
 • -st — ście   kapusta — o kapuście
 • -g — dze   kolega — o koledze
 • -k — ce   kanapka — o kanapce
 • -ch — sze mucha — o musze

Окончание i встречается у существительных, основа которых оканчивается на мягкий согласный или i

 • cebula — o cebuli
 • historia — o historii
 • pani — o pani
 • babcia — o babci
 • część — o części

Окончание y встречается у существительных оканчивающихся на твердый шипящий:

 • kasza — o kaszy
 • mysz — o myszy
 • bratanica- o bratanicy

По образцу существительных женского рода склоняются  существительные мужского рода, оканчивающиеся на

mężczyzna – mężczyznie

kolega – koledze

Дательный падеж существительных среднего рода

Существительные среднего рода в дательном падеже имеют окончание -u

dziecko – dziecku

okno – oknu


Дательный падеж прилагательных в польском языке

Прилагательные и слова, изменяющиеся как прилагательные  мужского и среднего рода в дательном падеже имеют окончание -emu

nowemu filmowi

naszemu sąsiadowi

pierwszemu dziecku


Прилагательные и слова, изменяющиеся как прилагательные   женского рода имеют в дательном падеже окончание -ej

nowej koleżance

pierwszej córce

naszej Magdzie


Дательный падеж существительных и прилагательных множественного числа

В дательном падеже все существительные во множественном числе имеют окончание -om

В дательном падеже прилагательные во множественном числе имеют окончание:

ym если основа прилагательного оканчивается на твердый согласный

im если основа прилагательного оканчивается на мягкий  согласный или g,k

nowym filmom

pierwszym dzieciom

ostatnim kolegom

naszym sąsiadom

nowym koleżankom


Дательный падеж личных и вопросительных местоимений

 Личные местоимения
 Единственное число Множественное число
 ja mnie, mi my nam
 ty tobie, ci wy wam
 on jemu, mu, niemu oni nim
 ono jemu, mu, niemu one nim
 ona jej, niej
 Вопросительные местоимения
ktoco
komu czemu

Мужской род

 1. Pożyczyłem Markowi pieniądze.
 2. Czy podarowałeś swojemu bratu nowy kubek?
 3. Zawsze wierzę mojemu mężowi.
 4. Zaproponujemy spacer panu Malinowskiemu.
 5. Zobaczyłam, jak kot kradnie mięso dużemu psu.
 6. Mój syn zawsze oddaje swoje rzeczy małemu Robertowi.
 7. Ta Polka podoba się młodemu Rosjaninowi.
 8. Przedstawiłam wujkowi swojego chłopaka.

Женский род

 1. Mały Tomek ciągle przeszkadza swojej siostrze Dorocie.
 2. Jedna mysz kradnie drugiej myszy kawałek sera.
 3. Ten pan przygląda się młodej dziewczynie.
 4. Ufam tej ładnej policjantce.
 5. Czego brakuje smacznej zupie?
 6. Dałam swojej koleżance Kindze nową książkę.
 7. Ciągle pomagam córce Barbarze.

Средний род

 1. Kasia przygląda się nowemu łóżku.
 2. Podarujemy książki temu wesołemu dziecku.
 3. Przyglądam się brzydkiemu mieszkaniu.
 4. Przyprawa zaszkodzi temu mięsu.
 5. Babcia w sklepie przygląda się świeżemu mleku.
 6. Nigdy nie ufam morzu.

Множественное число

 1. Babcia opowiada naszym dzieciom stare historie.
 2. Zawsze pomagamy swoim rodzicom.
 3. Dałam nowym uczennicom trudne zadanie.
 4. Uważnie przyglądam się świeżym jajcom i wędlinom.
 5. Zawsze ufamy ludziom.
 6. Zaproponujemy naszym kolegom wino.
 7. Podziękujemy inteligentnym koleżankom.
 8. Zrobimy zdjęcie kochanym dziadkom.

Местоимение

 1. Dziękuję ci za piękne kwiaty.
 2. Musisz nam ufać!
 3. Babcia podarowala mi obraz.
 4. Napoje alkoholowe wam szkodzą.
 5. Wierzysz mu?
 6. Czy dzieci mówiły im o tym spotkaniu?
 7. Dziecko nie spało. Długo opowiadałam mu różne historie.
 8. Podobało jej się to miszkanie?
%d bloggers like this: