Именительный падеж – Mianownik – Kto? Co?

Именительный падеж – Mianownik – Kto? Co?

Mianownik liczby pojedynczej  rodzaj męski /  мужской род rodzaj żeński / женский род  rodzaj nijaki /  средний род
przymiotnik \ прилагательное  –y

i (k, g)

 –ą  e
rzeczownik \ существительное

a

 a

-i

 -o -e -ę -um
To jest dobry student.

czarny kot

wysoki mężczyzna

To jest dobra studentka.

zimna noc

miła pani

To jest małe dziecko.

duże mieszkanie

ładne imię

nowe museum

Jaki?  Jaka?  Jakie?

Mianownik rzeczowników niemęskoosobowych –

множественное число существительных и неодушевленных существительных мужского рода

Mianownik rzeczowników niemęskoosobowych rodzaj męski nieosobowy ONE rodzaj żeński  ONE  rodzaj nijaki ONE
 przymiotnik \ прилагательное  e
 rzeczownik \ существительное -y 

-i (k,g)

-e (sz, cz,dz, dż, ż rz, ć, ś, ź, dź, ń, c, l, j)

 -a
To są czarne koty.

To są zielone ogórki.

To są smaczne owoce.

To są nowe płyty.

To są miłe studentki

To są słodkie pomarańcze

To zielone jabłka.

To są łatwe zadania.

To są ładne imiona.

To są nowe muzea.

 Jakie?

Mianownik rzeczowników męskoosobowych – ONI 

Множественное число одушевленных существительных мужского рода

rzeczownik  –i

(b, d, f, ch, ł, m, n, p, s, t, w, z)

 -y

(k, g , r, c)

 –e

(sz, cz, dz, dż, ż, rz, ś, ć, dź, ź, ń, l, j)

 owie

rodzina, tytuł, narodowość ( 1 sylaba)

 alternacje t – ci

d – dzi

ch – si

sta – ści

k – cy

g – dzy

r – rzy

ec – cy

ca – cy

 anin – anie
student – studenci

sąsiad – sąsiedzi

mnich – mnisi

artysta – artyści

fizyk – fizycy

kolega – koledzy

aktor – aktorzy

chłopiec – chłopcy

kierowca – kierowcy

wegetarianin – wegetarianie

Amerykanin – Amerykanie

krakowianin – krakowianie

synowie

królowie

Belgowie

 Uwaga  brat-bracia człowiek – ludzie  ksiądz – księża

Mianownik przymiotników męskoosobowych

– множественное число прилагательных, согласующихся с одушевленными существительными

 przymiotnik  -i  -y

(k, g, r, c, cz, dz, ż)

 alternacje t – ci

d – dzi

ł – li

sz – si

ch – si

st – ści

ony – eni

oły – eli

k – cy

g – dzy

r – rzy

cy = cy

czy = czy

dzy = dzy

ży = ży

To są punktualni fachowcy.

To są leniwi pracownicy.

To są grubi faceci.

To są pracowici studenci.

To są młodzi ludzie.

To są mili profesorowie.

To są lepsi uczniowie.

To są głusi pacjenci.

To są barczyści sportowcy.

To są zadowoleni kursanci.

To są weseli Włosi.

 

To są aroganccy chłopcy.

To są drodzy przyjaciele.

To są dobrzy koledzy.

To są obcy ludzie.

To są uroczy mężczyźni.

To są cudzy pracownicy.

To są świeży adepci.

%d bloggers like this: