Browsed by
Tag: Винительный падеж

528. Лично-мужские и нелично-мужские существительные в винительном падеже

528. Лично-мужские и нелично-мужские существительные в винительном падеже

Винительный падеж нелично-мужских существительных совпадает с именительным падежом множественного числа. Винительный падеж лично-мужских существительных совпадает с родительным падежом множественного числа. profesor – widzę profesorów brat – widzę braci lekarz – widzę lekarzy Одушевленные существительные, обозначающие лиц женского пола образуют форму винительного падежа так, же как и неодушевленные, тоесть по образцу именительного: szafa – widzę szafy dziewczyna – widzę dziewczyny Существительные мужского рода, не обозначающие лиц мужского пола, образуют винительный падеж по побразцу именительного: kot – widzę koty piesek – widzę…

Read More Read More

Польский язык день 133

Польский язык день 133

Упражнение на винительный  падеж множественного числа Czy śpiewasz polskie piosenki? Piotrek ma siostry. Anna zawsze nosi duże paczki. Często chodzimy na spacer. Mam siostrzeniców i siostrzenice. Dobże rozumiem swoje córki. Basia ma przystojnych kuzynów.

Польский язык день 132

Польский язык день 132

Упражнение на винительный падеж единственного числа Widzicie naszego wykładowcę? Malarz maluje Piotra i Barbarę. Mam nowy długopis. Kupisz wodę mineralną? Czytam interesujący artykuł. Trzeba napisać nową pracę. Czy są bilety na ten film? Wujek Janek bardzo lubi Anię.

Польский язык день 129. Sto dwadzieścia dziewięć

Польский язык день 129. Sto dwadzieścia dziewięć

Теперь нужно из отрицательных предложений сделать утвердительные. Поменять родительный падеж на винительный. Nie kupuję świeżej kapusty. – Kupuję świeżą kapustę. Nie mam kawałka sera. – Mam kawałek sera. Nie kupuję kiełbasy. – Kupuję kiełbasę. Nie mam rodzeństwa. – Mam rodzeństwo. Nie lubię tego malarza. – Lubię tego malarza. Nie kupuję pieczywa. – Kupuję pieczywo. Nie mam rodziny. – Mam rodzinę. Nie lubię swojej teściowej. – Lubię swoją teściową. И множественное число Nie mam owoców. – Mam owoce. Nie lubię kawiarni….

Read More Read More

Польский язык день 127 sto dwadzieścia siedem.

Польский язык день 127 sto dwadzieścia siedem.

Сегодня мы будем заменять утвердительные предложения на отрицательные. Как мы помним, если в утвердительном предложении существительное стоит в винительном падеже, в отрицательном предложении оно будет стоять в родительном. Piszę artykuł. -Nie piszę artykułu. Mam butelkę wina.  – Nie mam butelki wina. Piję napój pomarańczowy. – Nie piję napóju pomarańczowego. Kupuję bilet autobusowy. – Nie kupuję biletu autobusowego. Mam bogatego męża. – Nie mam bogatego męża. Kupuję dżem truskawkowy. – Nie kupuję dżemu truskawkowego. Mam brązową szafę. – Niw mam brązowej…

Read More Read More

Польский язык день 73. Отрицательные предложения

Польский язык день 73. Отрицательные предложения

Правило. Если в утвердительном предложении после глагола употребляется существительное в винительном падеже, то в отрицательном предложении винительный падеж меняется на родительный. Mam ciotkę Nie mam ciotki А теперь я попытаюсь написать, кто у меня есть из родственников. Mam rodziców  – у меня есть родители. Винительный падеж совпадает с родительным. Nie mam dziadków. – у меня нет дедушек и бабушек. Родительный падеж – отрицательное предложение. Mam starszego brata.- у меня есть старший брат. Винительный падеж совпадает с родительным. Mam kuzynki. –…

Read More Read More

Польский язык день 72. Конструкции с mieć

Польский язык день 72. Конструкции с mieć

Небольшой такой диалог – Czy twój brat jest żonaty? Tak, ma kochaną żonę i syna. – Czy macie dziadków? – Tak, mamy dużą rodzinę. Mamy nie tylko dziadków, ale też ciocię, wujka, rodzeństwo i siostrzenicę. Как мы помним, в конструкции с глаголом mieć существительные употребляются в винительном падеже. Винительный падеж: мужской род: syna, wujka женский род: ciocię, rodzinę, żonę, siostrzenicę средний род: rodzeństwo мужской род множественное число: dziadków прилагательные женский род винительный падеж: dużą kochaną

Польский язык день 67. Винительный падеж множественного числа

Польский язык день 67. Винительный падеж множественного числа

Сегодня  рассмотрим винительный падеж множественного числа. Если существительное обозначает лица мужского пола или группу лиц, где есть хотя бы один представитель мужского пола, то винительный падеж совпадает с родительным: On ma siostrzeńców Oni mają rodziców Mam dziadków i teściów Во всех остальных случаях – средний род, женский род, мужской неодушевленный винительный падеж множественного числа совпадает с именительным Czy masz długopisy? Czy masz pieski? Czy masz bratanice?

Польский язык день 66. mieć

Польский язык день 66. mieć

Что бы сказать, что у меня есть кто-то из родственников. надо использовать глагол mieć + существительное в винительном падеже Czy masz rodzeństwo? Mam siostrę. В мужском роде одушевленных существительных единственного числа винительный падеж совпадает с родительным. Mam brata. Mam pieska. Ona ma syna.

Польский язык день 39

Польский язык день 39

По итогам домашней работі сделала себе табличку, а то в этих окончаниях черт голову сломит Именительный творительный винительный единственное множественное Единственное множественное Единственное множественное прилагательное существительное прилагательное существительное прилагательное существительное прилагательное существительное прилагательное существительное прилагательное существительное мужской -z, -i Kierowca -a или не выражено -e ładne -y, -i, -e Długopisy Kubki pokoje -ym   -im dobrym -em  (-iem) -ą Robotnikiem wykładowcą -ymi, -imi dobrymi ami lekarzami Тоже что в именительном Тоже что в именительном или –ę kierowcę Совпадает с именительным женский…

Read More Read More