Browsed by
Tag: Время

243. Определение времени в повседневной жизни

243. Определение времени в повседневной жизни

   -…a   dwunasta, pierwsza za…………. -a     za dziesięć pierwsza, za kwadrans pierwsza …. po …. -ej        dziesięć po dwunastej,  kwadrans po dwunastej wpół  do …. – ej     wpół do pierwszej (половина первого), wpół do piątej (половина пятого) kwadrans – четверть wpół – половина za kwadrans dziewiąta  – без четверти девять wpół do siódmej – половина седьмого za dwadzieścia pięć czwarta – без двадцати пяти четыре dziesięć po siódmej – десять минут восьмого pięć po…

Read More Read More

242. Время. В котором часу?

242. Время. В котором часу?

O której godzinie? (O której?) – В котором часу? В ответе порядковые числительные должны стоять в предложном падеже с предлогом о. Количественное числительное стоит в именительном падеже. O której pan przychodzi zwykle do domu? – O dwudziestej pierwszej trzydzieści. Od której do której godziny? (Od której do której?) – С которого по который час? В ответе числительное стоит в родительном падеже с тем же предлогом, что и вопросе. Od której do której pan ma obiad? – Zwykle mam obiad od…

Read More Read More

241 Время

241 Время

14:35  czternasta trzydzieści pięć 4:00 czwarta  zero zero 06:20 szósta dwadzieścia 22:10 dwudziesta druga dziesięć 5:25 piąta dwadzieścia pięć 17:40 siedemnasta czterdzieści 20:35 dwudziesta trzydzieści pięć 21:30 dwudziesta pierwsza trzydzieści 16:05 szesnasta zero pięć 7:55 siódma pięćdziesiąt pięć 22:00 dwudzuesta druga zero zero 13:15 trzynasta piętnaście  

240. Время – часы

240. Время – часы

1.00  pierwsza  13.00  trzynasta 2.00  druga  14.00  czternasta 3.00  trzecia  15.00  piętnasta 4.00  czwarta  16.00  szesnasta 5.00  piąta  17.00  siedemnasta 6.00  szósta  18.00  osiemnasta 7.00  siódma  19.00  dziewiętnasta 8.00  ósma  20.00  dwudziesta 9.00  dziewiąta  21.00  dwudziesta pierwsza 10.00  dziesiąta  22.00  dwudziesta druga  11.00  jedenasta  23.00  dwudziesta trzecia  12.00  dwunasta  24.00  dwudziesta czwarta

239. Время

239. Время

godzina час minuta минута 5:00 (godzina) piąta 5:10 (godzina) piąta dziesięć 5:15 (godzina) piąta piętnaście 5:30 (godzina) piąta trzydzieści 5:50 (godzina) piąta pięćdziesiąt 17:00 (godzina) siedemnasta 17:10 (godzina) siedemnasta dziesięć 17:15 (godzina) siedemnasta piętnaście 17:30 (godzina) siedemnasta trzydzieści 17:50 (godzina) siedemnasta pięćdziesiąt Która (jest) godzina? Который час? – jest можно опустить – Piąta (godzina) – Пять часов (godzina можно опустить) Порядковое числительное должно стоять в форме женского рода. (godzina) dwudziesta pierwsza  – двадцать один час (godzina) dwudziesta druga – двадцать два часа

Время

Время

14.45 czternasta trzydzieści pięć, za kwadrans trzecia 5.00 pięta zero zero, pięta 6.10 szósta dziesięć, dziesięć po szóstej 8.50 ósma pięćdziesiąt, za dziesięć dziewiąta 22.15 dwudziesta druga piętnaście, kwadrans po dziesiątej 5.35 pięta trzydzieści pięć, za dwadzieścia pięć szósta 20.40 dwudziesta czterdzieści, za dwadzieścia dziewiąta 23.00 dwudziesta trzecia zero zero, jedenasta 20.25 dwudziesta dwadzieścia pięć, dwadzieścia pięć po ósmej 00.30 zero trzydzieści, wpół do pierwszej 13.05 trzynasta pięć, pięć po pierwszej 11.15 jedenasta piętnaście, kwadrans po jedenastej