Browsed by
Tag: Глаголы

Спряжение глагола potrzebować – нуждаться и сочетание с существительными

Спряжение глагола potrzebować – нуждаться и сочетание с существительными

Potrzebujecie konia? Potrzebuję kawy! Oni potrzebują kota. Potrzebujemy książki. Ona potrzebuje mężczyzny Chłopcy potrzebują koszul potrzebować potrzebuję potrzebujemy potrzebujesz potrzebujecie potrzebuje potrzebują Список глаголов – спряжение в настоящем времени Список глаголов в прошедшем времени

405. Формы повелительного наклонения единственного числа некоторых польских глаголов

405. Формы повелительного наклонения единственного числа некоторых польских глаголов

  bawić się baw się bić bij budować buduj całować całuj czyścić czyść dać daj denerwować się denerwuj się kochać kochaj krzyczeć krzycz lecieć leć pamiętać pamiętaj sprzedać sprzedaj spytać spytaj szkodzić szkodź szukać szukaj wierzyć wierz wpuścić wpuść wracać wracaj wstawać wstawaj zaadresować zaadresuj pożyczyć pożyć pracować pracuj przeszkadzać przeszkadzaj rozmawiać rozmawiaj rysować rysuj siadać siadaj skończyć skończ spotkać się spotkaj się spóźniać się spóżniaj się sprawdzić sprawdź zabraniać zabraniaj płacić płać podziękować podziękuj pokazać pokaż położyć połóż pomagać…

Read More Read More

390. Отрицательные предложения с повелительным наклонением.

390. Отрицательные предложения с повелительным наклонением.

В отрицательном предложении с повелительным наклонением глагол совершенного вида изменится на глагол несовершенного вида, а винительный падеж существительного на родительный. Przeczytaj tę książkę! – Nie czytaj tej książki! Форма idź в отрицательном предложении меняется на chodź Idź do domu! – Nie chodź do domu!

389. Примеры употребления формы множественного числа повелительного наклонения

389. Примеры употребления формы множественного числа повелительного наклонения

Bierzcie lekarstwa o 12.00 i o 15.00. Pijcie ciepłe mleko. Zjedzcie zupę. Mierzcie sobie temperaturę. Nie oglądajcie za dużo telewizij. Nie siedźcie przy komputerze. Nie zapomnijcie do mnie zadzwonić.

388. Формы повелительного наклонения множественного числа некоторых глаголов

388. Формы повелительного наклонения множественного числа некоторых глаголов

bądź bądźmy bądźcie być bierz bierzmy bierzcie brać bój się bójmy się bójcie się bać się ciągnij ciągnijmy ciągnijcie ciągnąć czekaj czekajmy czekajcie czekać czytaj czytajmy czytajcie czytać interesuj się interesujmy się interesujcie się interesować się przemoknij przemoknijmy przemoknijcie przemoknąć przewróć się przewróćmy się przewróćcie się przewrócićsię przypomnij przypomnijmy przypomnijcie przypomnieć spójrz spójrzmy spójrzcie spojrzeć stój stójmy stójcie stać studiuj studiujmy studiujcie studiować szyj szyjmy szyjcie szyć jedź jedźmy jedźcie jechać kładź kładźmy kładźcie kłaść kradnij kradnijmy kradnijcie kraść kup…

Read More Read More

387. Повелительное наклонение множественного числа

387. Повелительное наклонение множественного числа

Формы повелительного наклонения 1 лица множественного числа образуются от формы 2 лица единсвенного числа при помощи -my: pisz – piszmy давайте будем писать chodź – chodźmy – давайте пойдем   Формы повелительного наклонения 2 лица множественного числа образуются от формы 2 лица единсвенного числа при помощи -cie: pisz – piszcie пишите chodź – chodźcie  – пойдите

384. Формы повелительного наклонения для некоторых глаголов

384. Формы повелительного наклонения для некоторых глаголов

инфинитив 3 лицо ед.числа повелительное наклонение перевод bać się boi się bój się бояться ciągnąć ciągnie ciągnij тянуть interesować się interesuje się interesuj się интересоваться iść idzie idź идти jechać jedzie jedź ехать kłaść kładzie kładź класть kraść kradnie kradnij воровать myśleć myśli myśl мыслить nieść niesie nieś нести obejrzeć obejrzy obejrzyj осмотреть odpocząć odpocznie odpocznij отдохнуть otworzyć otworzy otwórz открыть pokroić pokroi porkrój порезать postawić postawi postaw поставить przemoknąć przemoknie przemoknij промокнуть przewrócić się przewróci się przewróć się повалиться…

Read More Read More

383. Образование повелительного наклонения в польском языке – Tryb rozkazujący

383. Образование повелительного наклонения в польском языке – Tryb rozkazujący

Tryb rozkazujący – повелительное наклонение Глаголы 1 и 2 спряжения: повелительное наклонение 2 лица ед. числа  образуется от форм 3 лица единственного числа, сокращаясь до первого согласного. pisać  – pisze – pisz  пиши brać – bierze – bierz бери chodzić – chodzi – chodź ходи leżeć – leży – leż  – лежи Глаголы 3 спряжения: повелительное наклонение 2 лица ед. числа от формы 3 лица множественного числа, сокращаясь до первого согласного czytać – czytają – czytaj   читай powiedzieć – powiedzą…

Read More Read More

354. Спряжение глагола wsiąść (сесть в транспорт) в прошедшем времени

354. Спряжение глагола wsiąść (сесть в транспорт) в прошедшем времени

wsiąść  –  сесть в транспорт Единственное число Мужской род Женский род 1 лицо  wsiadłem  wsiadłam 2 лицо  wsiadłeś  wsiadłaś 3 лицо  wsiadł  wsiadła Средний род 3 лицо  wsiadło Множественное число лично-мужские формы нелично-мужские формы 1 лицо  wsiedliśmy  wsiadłyśmy 2 лицо  wsiedliście  wsiadłyście 3 лицо  wsiedli  wsiadły  

353. Спряжение глагола usiąść (сесть) в прошедшем времени

353. Спряжение глагола usiąść (сесть) в прошедшем времени

usiąść  – сесть  Единственное число Мужской род Женский род 1 лицо  usiadłem  usiadłam 2 лицо  usiadłeś  usiadłaś 3 лицо  usiadł  usiadła Средний род 3 лицо  usiadło Множественное число лично-мужские формы нелично-мужские формы 1 лицо  usiedliśmy  usiadłyśmy 2 лицо  usiedliście  usiadłyście 3 лицо  usiedli  usiadły