Browsed by
Tag: Лично-мужские формы

544. Mianownik rzeczowników męskoosbowych – liczba mnoga

544. Mianownik rzeczowników męskoosbowych – liczba mnoga

Rodzaj męskoosobowy to rzeczowniki rodzaju męskiego oznaczające osoby płci męskiej lub grupy, w skład których wchodzi przedstawiciel płci męskiej. Używamy do  nich zaimka osobowego oni, zaimka wskazującego ci, tamci oraz zaimka pytającego jacy?, którzy? ONI:  mężczyźni, chłopcy, studenci, lekarze, aktorzy, policjanci, uczniowie, ludzie – i b, d, f, ch, ł, m, n, p, s, t, w, z – y k, g, r, c – e sz, cz, dz, dż, ż, rz, ś, ć, dź, ź, ń, l, j – owie…

Read More Read More

529. Ćwiczenie

529. Ćwiczenie

Budujemy dom. – Budujemy domy. Czekamy na pociąg. – Czekamy na pociągi. Często spotykam swojego nauczyciela. – Często spotykam swoich nauczycieli. Czy pan widzi nowy fotel? – Czy pan widzi nowe fotele? Czy pani ma psa? – Czy pani ma psy? Czytam opowiadanie. – Czytam opowiadania. Kocham swoje dziecko. – Kocham swoje dzieci. Kuo małego lososia! – Kup małe łososie! Kupiłeś bandaż? – Kupiłeś bandaże? Lekarz przyjmie pacjenta. – Lekarz przyjmie pacjentów. Lubię deszcz. – Lubię deszcze. Lubimy park. –…

Read More Read More

528. Лично-мужские и нелично-мужские существительные в винительном падеже

528. Лично-мужские и нелично-мужские существительные в винительном падеже

Винительный падеж нелично-мужских существительных совпадает с именительным падежом множественного числа. Винительный падеж лично-мужских существительных совпадает с родительным падежом множественного числа. profesor – widzę profesorów brat – widzę braci lekarz – widzę lekarzy Одушевленные существительные, обозначающие лиц женского пола образуют форму винительного падежа так, же как и неодушевленные, тоесть по образцу именительного: szafa – widzę szafy dziewczyna – widzę dziewczyny Существительные мужского рода, не обозначающие лиц мужского пола, образуют винительный падеж по побразцу именительного: kot – widzę koty piesek – widzę…

Read More Read More

527. ćwiczenie

527. ćwiczenie

Ambitny matematyk pracuje nad tym problemem. – Ambitni matematycy pracują nad tym problemem. Do audytorium wszedł nasz profesor.  – Do audytorium wszedli nasi profesorowie. Do nas przyjechał bardzo znany specjalista w tej dziedzinie. – Do nas przyjechali bardzo znani specjaliści w tej dziedzinie. Dzisiaj przyszedł redaktor gazety. – Dzisiaj przyszli redaktorzy gazet. Gdzie leży widelec? – Gdzie leżą widelce? Każdy pracownik naszego biura ma w tym miesiącu urlop. – Wszyscy pracownicy naszego biura mają  w tym miesiącu urlop. Mały chłopiec uczył się…

Read More Read More

524.

524.

Ci biegacze zdobyli wiele medali na międzynarodowych zawodach. Nasi tenisiści są znani na kortach całego świata. Wiele medali zdobyli jacyś skoczkowie narciarscy.  Polscy hokeiści przegrali na zawodach międzynarodowych. Nasi bokserzy też ostatnio nie uzyskują dobrych rezultatów. Najpoważniejszymi rywalami naszych piłkarzy są piłkarze niemieccy. Wszyscy sportowcy muszą wiele trenować. Wasi trenerzy powinni zwrócić uwagę na naszych zawodników. Nasi pierwsi figurowcy występowali jeszcze w latach 50-tych. Jacy koszykarze będą w tym roku brać udział w wielu zawodach?    

522. Лично-мужские формы

522. Лично-мужские формы

Лично-мужские формы образуют все слова, которые изменяются так же, как прилагательные. порядковые числительные: pierwszy – pierwsi, drugi – drudzy, trzeci – trzeci притяжательные местоимения: mój – moi, twój – twoi, swój – swoi, nasz – nasi, wasz – wasi указательные местоимения: ten – ci, tamten – tamci определительные и вопросительные местоимения, также играющие роль союзных слов: który – którzy, czyj – czyi, jaki – jacy, taki – tacy неопределенные местоимения,  у которых к лично-мужской форме добавляется частица -ś-: jakiś –…

Read More Read More

515. Сочетание прилагательных с лично-мужскими существительными

515. Сочетание прилагательных с лично-мужскими существительными

Прилагательные, сочетающиеся с лично-мужскими существительными во множественном числе  имеют окончание i или y Окончание i – основа на твердый согласный, который смягчается słaby – słabi wysportowany – wysportowani Чередование: ły // li  mały – mali dy // dzi  młody –  młodzi ty // ci     pracowity – pracowici sty // ści    prosty – prości sny // śni  nowoczesny – nowocześni sy // si      bosy – bosi szy // si    większy – więksi chy // si   cichy…

Read More Read More

500. Образование лично-мужских форм множественного числа

500. Образование лично-мужских форм множественного числа

Лично-мужские формы существительных образуются при помощи окончаний -i, -y, -e, -owie. -i присоединяется к основам, которые оканчиваются на твердый согласный (g, k, r) chłop – chłopi diabeł – diabli Чередование: d//dzi    sąsiad – sąsiedzi t//ci        student – studenci ch//si     mnich – mnisi st//ści    artysta – artyści zn//źni    mężczyzna – mężczyźni При смягчении могут чередоваться гласные:  sąsiad – sąsiedzi -y присоединяется к основам. которые оканчиваются на g, k, r, а также к основам с…

Read More Read More