Browsed by
Tag: Местоимения

Личные местоимения в польском языке

Личные местоимения в польском языке

Лицо – osoba liczba pojedyncza – единственное число liczba mnoga – множественное число 1 ja my 2 ty wy 3 on oni – для мужчин ona one – для женщин, детей, животных, предметов ono В 1 и 2 лице местоимения обычно опускаются: Jestem Polakiem Jesteśmy Ukraińcami Jesteście Chińczykami? Спряжение глагола być в настоящем времени: jestem jesteśmy jesteś jesteście jest są Oni są Chińczykami – Они – китайцы. Про национальности читайте здесь Национальности – правила правописания

334. Склонение местоимения niczyj

334. Склонение местоимения niczyj

   Мужской род  Средний род  Женский род  Множественное число, лично-мужские / нелично-мужские формы  niczyj  niczyje  niczyja  niczyj/niczyje  niczyjego  niczyjej  niczyich  niczyjemu  niczyjej  niczyim  niczyim  niczyją  niczyimi  o niczyim  o niczyjej  o niczyich Отрицательные местоимения не образуют винительный падеж.

331. Образование отрицательных местоимений

331. Образование отрицательных местоимений

От вопросительных местоимений образуются отрицательные местоимения при помощи приставки ni – не: nikt – никто nic – ничего niczyj – ничей nigdzie – нигде nigdy – никогда Специальное отрицательное местоимение: żaden  – никакой, ни один  

330. Склонение неопределенного местоимения któryś

330. Склонение неопределенного местоимения któryś

któryś – какой-то  Мужской род  Средний род  Женский род  Множественное число нелично мужские формы  któryś  któreś  któraś któreś  któregoś  któregoś  którejś którychś  któremuś  któremuś  którejś którymś  któregoś  które  którąś  któreś  którymś  którymś  którąś  którymiś  o którymś  o którymś  o którejś  o którychś

329. Склонение неопределенного местоимения czyjś

329. Склонение неопределенного местоимения czyjś

   мужской род  средний род женский род  множественное число нелично мужские формы  czyjś  czyjeś  czyjaś  czyjeś  czyjegoś  czyjegoś  czyjejś  czyichś  czyjemuś  czyjemuś  czyjejś  czyimś  czyjegoś  czyjeś  czyjąś  czyjeś  czyimś  czyimś  czyjąś  czyimiś  o czyimś  o czyimś  o czyjejś  o czyichś

328. Склонение неопределенного местоимения jakiś по родам и падежам

328. Склонение неопределенного местоимения jakiś по родам и падежам

Местоимение jakiś склоняется, как прилагательное, по родам, падежам и числам.  Мужской род  средний род  женский род  множественное число нелично мужские jakiś jakieś jakaś jakieś jakiegoś jakiegoś jakiejś jakichś jakiemuś jakiemuś jakiejś jakimś jakiegoś jakieś jakąś jakieś jakimś jakimś jakąś jakimiś o jakimś o jakimś o jakiejś o jakichś

327. Склонение ktoś, coś

327. Склонение ktoś, coś

Склонение неопределенных местоимений ktoś, coś  Именительный  ktoś  coś  Родительный  kogoś  czegoś  Дательный  komuś  czemuś  Винительный  kogoś  coś  Творительный  kimś  czymś  Предложный  o kimś  o czymś

326. Образование неопределенных местоимений

326. Образование неопределенных местоимений

Неопределенные местоимения образуются путем добавления частицы -ś к вопросительным местоимениям. kto – ktoś  – кто-то co – coś – что-то jaki – jakiś – какой-то który – któryś – какой-то czyj – czyjś – чей-то ile – ileś – сколько-то gdzie – gdzieś – где-то kiedy – kiedyś – когда-то Если местоимение склоняется, окончание добавляется перед частицей ś. kogoś, czegoś, jakiegoś,  któregoś, czyjegoś