Browsed by
Tag: Множественное число

544. Mianownik rzeczowników męskoosbowych – liczba mnoga

544. Mianownik rzeczowników męskoosbowych – liczba mnoga

Rodzaj męskoosobowy to rzeczowniki rodzaju męskiego oznaczające osoby płci męskiej lub grupy, w skład których wchodzi przedstawiciel płci męskiej. Używamy do  nich zaimka osobowego oni, zaimka wskazującego ci, tamci oraz zaimka pytającego jacy?, którzy? ONI:  mężczyźni, chłopcy, studenci, lekarze, aktorzy, policjanci, uczniowie, ludzie – i b, d, f, ch, ł, m, n, p, s, t, w, z – y k, g, r, c – e sz, cz, dz, dż, ż, rz, ś, ć, dź, ź, ń, l, j – owie…

Read More Read More

529. Ćwiczenie

529. Ćwiczenie

Budujemy dom. – Budujemy domy. Czekamy na pociąg. – Czekamy na pociągi. Często spotykam swojego nauczyciela. – Często spotykam swoich nauczycieli. Czy pan widzi nowy fotel? – Czy pan widzi nowe fotele? Czy pani ma psa? – Czy pani ma psy? Czytam opowiadanie. – Czytam opowiadania. Kocham swoje dziecko. – Kocham swoje dzieci. Kuo małego lososia! – Kup małe łososie! Kupiłeś bandaż? – Kupiłeś bandaże? Lekarz przyjmie pacjenta. – Lekarz przyjmie pacjentów. Lubię deszcz. – Lubię deszcze. Lubimy park. –…

Read More Read More

528. Лично-мужские и нелично-мужские существительные в винительном падеже

528. Лично-мужские и нелично-мужские существительные в винительном падеже

Винительный падеж нелично-мужских существительных совпадает с именительным падежом множественного числа. Винительный падеж лично-мужских существительных совпадает с родительным падежом множественного числа. profesor – widzę profesorów brat – widzę braci lekarz – widzę lekarzy Одушевленные существительные, обозначающие лиц женского пола образуют форму винительного падежа так, же как и неодушевленные, тоесть по образцу именительного: szafa – widzę szafy dziewczyna – widzę dziewczyny Существительные мужского рода, не обозначающие лиц мужского пола, образуют винительный падеж по побразцу именительного: kot – widzę koty piesek – widzę…

Read More Read More

515. Сочетание прилагательных с лично-мужскими существительными

515. Сочетание прилагательных с лично-мужскими существительными

Прилагательные, сочетающиеся с лично-мужскими существительными во множественном числе  имеют окончание i или y Окончание i – основа на твердый согласный, который смягчается słaby – słabi wysportowany – wysportowani Чередование: ły // li  mały – mali dy // dzi  młody –  młodzi ty // ci     pracowity – pracowici sty // ści    prosty – prości sny // śni  nowoczesny – nowocześni sy // si      bosy – bosi szy // si    większy – więksi chy // si   cichy…

Read More Read More

500. Образование лично-мужских форм множественного числа

500. Образование лично-мужских форм множественного числа

Лично-мужские формы существительных образуются при помощи окончаний -i, -y, -e, -owie. -i присоединяется к основам, которые оканчиваются на твердый согласный (g, k, r) chłop – chłopi diabeł – diabli Чередование: d//dzi    sąsiad – sąsiedzi t//ci        student – studenci ch//si     mnich – mnisi st//ści    artysta – artyści zn//źni    mężczyzna – mężczyźni При смягчении могут чередоваться гласные:  sąsiad – sąsiedzi -y присоединяется к основам. которые оканчиваются на g, k, r, а также к основам с…

Read More Read More

207. Дательный падеж существительных и прилагательных множественного числа

207. Дательный падеж существительных и прилагательных множественного числа

В дательном падеже все существительные во множественном числе имеют окончание -om В дательном падеже прилагательные во множественном числе имеют окончание: –ym если основа прилагательного оканчивается на твердый согласный –im если основа прилагательного оканчивается на мягкий  согласный или g,k nowym filmom pierwszym dzieciom ostatnim kolegom naszym sąsiadom nowym koleżankom

195. Множественное число существительных и прилагательных в предложном падеже

195. Множественное число существительных и прилагательных в предложном падеже

Правило Na balkonie w doniczce stoi piękny kwiat. – Na balkonach w doniczkach stoją piękne kwiaty. W sklepie na ścianie wisi  zegar. – W sklepach na ścianach wiszą zegary. W piwnicy leży stara rzecz. – W piwnicach leżą stare rzeczy. Na strychu znajduje się szafa, łóżko i biurko. – Na strychach znajdują się szafy, łóżka i biurka. W naszej kuchni jest lodówka, kuchenka i zlew. – W naszych kuchniach są lodówki, kuchenki i zlewy. Torebka i gazeta leżą na krześle…

Read More Read More