Browsed by
Tag: Мужской род

Род существительных в польском языке

Род существительных в польском языке

В польском языке существует три рода существительных: мужской, женский и средний. К мужскому роду (rodzaj męski) относятся существительные, оканчивающиеся на согласный: teatr, dom, hotel. Также к мужскому роду относятся существительные, которые обозначают лиц мужского пола и заканчиваются на –а: mężczyzna, poeta, dentysta, kolega К женскому роду (rodzaj żenski) относятся существительные, окачивающиеся на –a или –i: pani, lampa, kobieta, spszedawczyni. Также к женскому роду относятся некоторые существительные, оканчивающиеся на согласный: noc, sól К среднему роду (rodzaj nijaki) относятся существительные, оканчивающиеся на…

Read More Read More

544. Mianownik rzeczowników męskoosbowych – liczba mnoga

544. Mianownik rzeczowników męskoosbowych – liczba mnoga

Rodzaj męskoosobowy to rzeczowniki rodzaju męskiego oznaczające osoby płci męskiej lub grupy, w skład których wchodzi przedstawiciel płci męskiej. Używamy do  nich zaimka osobowego oni, zaimka wskazującego ci, tamci oraz zaimka pytającego jacy?, którzy? ONI:  mężczyźni, chłopcy, studenci, lekarze, aktorzy, policjanci, uczniowie, ludzie – i b, d, f, ch, ł, m, n, p, s, t, w, z – y k, g, r, c – e sz, cz, dz, dż, ż, rz, ś, ć, dź, ź, ń, l, j – owie…

Read More Read More

528. Лично-мужские и нелично-мужские существительные в винительном падеже

528. Лично-мужские и нелично-мужские существительные в винительном падеже

Винительный падеж нелично-мужских существительных совпадает с именительным падежом множественного числа. Винительный падеж лично-мужских существительных совпадает с родительным падежом множественного числа. profesor – widzę profesorów brat – widzę braci lekarz – widzę lekarzy Одушевленные существительные, обозначающие лиц женского пола образуют форму винительного падежа так, же как и неодушевленные, тоесть по образцу именительного: szafa – widzę szafy dziewczyna – widzę dziewczyny Существительные мужского рода, не обозначающие лиц мужского пола, образуют винительный падеж по побразцу именительного: kot – widzę koty piesek – widzę…

Read More Read More

203. Дательный падеж существительных мужского рода

203. Дательный падеж существительных мужского рода

Большинство существительных мужского рода  в дательном падеже имеют окончание –owi sąsiad – sąsiadowi Окончание -u имеют лишь немногие существительные, вот они:  ojciec  ojcu  отец  pan  panu  пан  Bóg  Bogu  Бог  pies  psu  собака  ksiądz księdzu  ксендз  brat  bratu  брат  chłop  chłopu  мужик, крестьянин  diabeł  diabłu  дьявол  kot  kotu  кот  świat  światu  мир, вселенная

178. Предложный падеж мужского и среднего рода.

178. Предложный падеж мужского и среднего рода.

Существительные мужского и среднего рода в единственном числе в предложном падеже имеют окончание -e или -u. Окончание -е – существительные, оканчивающиеся на твердый согласный. Basen – w basenie Некоторые твердые согласные  при образовании предложного падежа могут изменяться -d — -dzie    przykład – o przykładzie -t — -cie       brat – o bracie -z — -zie     Francuz – o Francuzie -s — -sie      mięso – o mięsie -r — -rz       cukier –…

Read More Read More

Польский язык день 124 sto dwadzieścia cztery

Польский язык день 124 sto dwadzieścia cztery

Склонение неодушевленных существительных мужского рода в родительном падеже единственного и множественного числа: autobus – autobusu- autobusów basen – basenu – basenów bilet – biletu – biletów czas – czasu – czasów dąb – dębu – dębów długopis – długopisu – długopisów dom – domu – domów dzień – dnia – dni dżem – dżemu – dżemów film – filmu – filmów humor – humoru – humorów język – języka – języków kalendarz – kalendarza – kalendarzy kawał – kawału –…

Read More Read More

Польский язык день 64. Родительный падеж множественного числа существительных мужского рода

Польский язык день 64. Родительный падеж множественного числа существительных мужского рода

Родительный падеж множественного числа существительных мужского рода, означающие родственников имеют окончание –ów dziadek – dziadków zięć – zięciów Исключение. brat – braci dziecko – dzieci mężczyzna – mężczyzn Примеры bratanek – bratanków здесь e выпало siostrzeniec – siostrzeńców е выпало, ń мягкое kuzyn – kuzynów mąż – mężów чередование ą-ę teść – teściów здесь обозначение мягкости ć  поменялось на ci zięć – zięciów brat – braci исключение mężczyzna – mężczyzn исключение

Польский язык день 62. Родительный падеж одушевленных существительных мужского и всех среднего рода

Польский язык день 62. Родительный падеж одушевленных существительных мужского и всех среднего рода

Сегодня у нас важная тема – родительный падеж одушевленных существительных мужского и всех среднего рода. Существительные одушевленного мужского рода и все среднего рода имеют окончание –а brat – brata teść – teścia dziecko – dziecka miasto – miasta При прибавлении окнчания: – исчезает беглый гласный wujek – wujka bratanek – bratanka – носовой ą чередуется с ę mąż – męża Примеры: dziadek – dziadka ojciec  – ojca brat – brata syn – syna wnuk – wnuka wuj – wuja wujek…

Read More Read More

Польский язык, день 35. Множественное число существительные мужского рода

Польский язык, день 35. Множественное число существительные мужского рода

Множественное число существительные мужского рода имеют окончание:-ydługopis – długopisy – i если заканчивается на g, kkubek – kubki – e если заканчивается на мягкий или шипящийpokój – pokojekalendarz – kalendarze Исключение dzień – dni/ dnie

Польский язык, день 34. Винительный падеж существительных мужского рода, оканчивающихся на -а

Польский язык, день 34. Винительный падеж существительных мужского рода, оканчивающихся на -а

Существительные мужского рода на окончание -а в винительном падеже они будут иметь окончание ękierowca – kierowcę Винительный падеж – Biernik – Kogo? Co?