Browsed by
Tag: Порядковые числительные

466. ćwiczenie 17

466. ćwiczenie 17

17.01   Dzisiaj jest siedemnasty  stycznia. Andrzej idzie do teatru. 21.02 Dzisiaj jest dwudziesty  pierwszy  lutego. Andrzej jedzie do Zakopanego. 3.03 Dzisiaj jest trzeci marca. Andrzej  idzie do muzeum. 19.04 Dzisiaj jest dziewiętnasty  kwietnia. Andrzej idzie na spacer. 6.05 Dzisiaj jest szósty maja. Andrzej idzie po zakupy. 28.06 Dzisiaj jest dwudziesty  ósmy czerwca. Andrzej jedzie do Krakowa. 15.07 Dzisiaj jest piętnasty lipca. Andrzej idzie do kolegów. 24.08 Dzisiaj jest dwudziesty  czwarty sierpnia. Andrzej jedzie do rodziny. 7.09 Dzisiaj jest siódmy września. Andrzej ma zamiar myć samochód. 10.10 Dzisiaj jest dziesiąty października. Andrzej ma zamiar pracować w domu….

Read More Read More

337. Даты в польском языке

337. Даты в польском языке

Как называть даты в польском языке: Сегодня третье сентября. –  Dziś jest trzeci września. Порядковое числительное trzeci стоит в мужском роде. Как сказать о событии, которое наступит в определенный день: Я еду в Польшу двадцать третьего мая. – Jadę do Polski dwudziestego trzeciego maja.  Порядковое числительное dwudziestego trzeciego стоит в родительном падеже.

243. Определение времени в повседневной жизни

243. Определение времени в повседневной жизни

   -…a   dwunasta, pierwsza za…………. -a     za dziesięć pierwsza, za kwadrans pierwsza …. po …. -ej        dziesięć po dwunastej,  kwadrans po dwunastej wpół  do …. – ej     wpół do pierwszej (половина первого), wpół do piątej (половина пятого) kwadrans – четверть wpół – половина za kwadrans dziewiąta  – без четверти девять wpół do siódmej – половина седьмого za dwadzieścia pięć czwarta – без двадцати пяти четыре dziesięć po siódmej – десять минут восьмого pięć po…

Read More Read More

242. Время. В котором часу?

242. Время. В котором часу?

O której godzinie? (O której?) – В котором часу? В ответе порядковые числительные должны стоять в предложном падеже с предлогом о. Количественное числительное стоит в именительном падеже. O której pan przychodzi zwykle do domu? – O dwudziestej pierwszej trzydzieści. Od której do której godziny? (Od której do której?) – С которого по который час? В ответе числительное стоит в родительном падеже с тем же предлогом, что и вопросе. Od której do której pan ma obiad? – Zwykle mam obiad od…

Read More Read More

241 Время

241 Время

14:35  czternasta trzydzieści pięć 4:00 czwarta  zero zero 06:20 szósta dwadzieścia 22:10 dwudziesta druga dziesięć 5:25 piąta dwadzieścia pięć 17:40 siedemnasta czterdzieści 20:35 dwudziesta trzydzieści pięć 21:30 dwudziesta pierwsza trzydzieści 16:05 szesnasta zero pięć 7:55 siódma pięćdziesiąt pięć 22:00 dwudzuesta druga zero zero 13:15 trzynasta piętnaście  

240. Время – часы

240. Время – часы

1.00  pierwsza  13.00  trzynasta 2.00  druga  14.00  czternasta 3.00  trzecia  15.00  piętnasta 4.00  czwarta  16.00  szesnasta 5.00  piąta  17.00  siedemnasta 6.00  szósta  18.00  osiemnasta 7.00  siódma  19.00  dziewiętnasta 8.00  ósma  20.00  dwudziesta 9.00  dziewiąta  21.00  dwudziesta pierwsza 10.00  dziesiąta  22.00  dwudziesta druga  11.00  jedenasta  23.00  dwudziesta trzecia  12.00  dwunasta  24.00  dwudziesta czwarta

239. Время

239. Время

godzina час minuta минута 5:00 (godzina) piąta 5:10 (godzina) piąta dziesięć 5:15 (godzina) piąta piętnaście 5:30 (godzina) piąta trzydzieści 5:50 (godzina) piąta pięćdziesiąt 17:00 (godzina) siedemnasta 17:10 (godzina) siedemnasta dziesięć 17:15 (godzina) siedemnasta piętnaście 17:30 (godzina) siedemnasta trzydzieści 17:50 (godzina) siedemnasta pięćdziesiąt Która (jest) godzina? Который час? – jest можно опустить – Piąta (godzina) – Пять часов (godzina можно опустить) Порядковое числительное должно стоять в форме женского рода. (godzina) dwudziesta pierwsza  – двадцать один час (godzina) dwudziesta druga – двадцать два часа

190. Порядковые числительные

190. Порядковые числительные

 1  jeden  pierwszy  2  dwa  drugi  3  trzy  trzeci  4  cztery  czwarty  5  pięć  piąty  6  sześć  szósty  7  siedem  siódmy  8  osiem  ósmy  9  dziewięć  dziewiąty  10  dziesięć  dziesiąty  11  jedenaście  jedenasty  12  dwanaście  dwunasty  13  trzynaście  trzynasty  14  czternaście  czternasty  15  piętnaście  piętnasty  16  szesnaście  szesnasty  17  siedemnaście  siedemnasty  18  osiemnaście  osiemnasty  19  dziewiętnaście  dziewiętnasty  20  dwadzieścia  dwudziesty Порядковые числительные склоняются как прилагательные