Browsed by
Tag: Прилагательные

720. Творительный падеж: склонение существительных и прилагательных

720. Творительный падеж: склонение существительных и прилагательных

Существительные мужского и среднего рода единственного числа  в творительном падеже имеют окончание -em твердый согласный корня остается твердым: studentem мягкий согласный остается мягким: uczniem согласные g и k смягчаются: robotnikiem, dzieckiem Существительные женского рода в единственном числе имеют окончание -ą: uczennicą, studentką Во множественном числе в абсолютном числе случаев существительные имеют окончание –ami: pisarz – pisarzami, pisarka – pisarkami Очень редко имеют окончание –mi: dziecko – dziećmi, człowiek – ludźmi, koń – końmi   Прилагательные в творительном падеже имеют следующие…

Read More Read More

515. Сочетание прилагательных с лично-мужскими существительными

515. Сочетание прилагательных с лично-мужскими существительными

Прилагательные, сочетающиеся с лично-мужскими существительными во множественном числе  имеют окончание i или y Окончание i – основа на твердый согласный, который смягчается słaby – słabi wysportowany – wysportowani Чередование: ły // li  mały – mali dy // dzi  młody –  młodzi ty // ci     pracowity – pracowici sty // ści    prosty – prości sny // śni  nowoczesny – nowocześni sy // si      bosy – bosi szy // si    większy – więksi chy // si   cichy…

Read More Read More

433. Приставка nie-

433. Приставка nie-

Образование прилагательных противоположного значения при помощи приставки nie– grzeczny – niegrzeczny – невежливый atrakcyjny – nieatrakcyjny – непривлекательный miły – niemiły  – неприятный zdolny – niezdolny  – неспособный

432. Антонимы

432. Антонимы

wysoki – niski gruby – szczupły śmiały – tchórzliwy przystojny – brzydki mocny – słaby pracowity – leniwy młody – stary wesoły – smutny dobry – zły wstydliwy – bezczelny inteligentny – głupi  

431. Nowe wyrazy

431. Nowe wyrazy

atrakcyjny  – привлекательный bezczelny – наглый brzydki – некрасивый dumny – гордый głupi – глупый gruby – толстый lekkomyślny – легкомысленный leniwy – ленивый małomówny – малоразговорчивый miły – милый mocny – сильный poważny – серьезный przyjemny  – приятный rozmowny – разговорчивый słaby – слабый smutny – грустный szczupły – худой śmiały – смелый tchórzliwy – трусливый towarzyski – общительный uroczy – привлекательный, обаятельный wesoły – веселый wstydliwy – застенчивый życzliwy – доброжелательный

424. Примеры употребления превосходной степени прилагательных

424. Примеры употребления превосходной степени прилагательных

Wybrałaś najdroższe buty w tym sklepie. Nowy Jork jest jednym z największych miast na świecie. To najmodniejszy fason w tym roku. Janek jest najzdolniejszym uczniem w naszej klasie. To jest najpiękniejsza bluzka w mojej  szafie. Tomek Nowak jest jednym z najambitniejszych studentów na naszym wydziale. Mama powiedziała, że ta sukienka jest najbardziej gustowna ze wszystich moich strojów. Ubiegły rok był najzimniejszy ze wszystkich lat. Ten stary płaszcz był kiedyś jednym z najbardziej eleganckich płaszczy. Adam Mickiewicz jest najbardziej znany ze…

Read More Read More

423. Превосходная степень прилагательных

423. Превосходная степень прилагательных

Превосходная степень прилагательных образуется от сравнительной путем добавления приставки naj- nowy – nowszy – najnowszy lekki – lżejszy – najlżejszy mały – mniejszy – najmniejszy Прилагательные, образующие сравнительную степень при помощи наречия bardziej, образуют форму превосходной степени при помощи наречия najbardziej chorobliwy – bardziej chorobliwy  – najbardziej chorobliwy interesujący – bardziej interesujący  – najbardziej interesujący Прилагательные в превосходной степени изменяются по родам, числам и падежам. Jeszcze nie czytałem najnowszej książki tego pisarza.

418. Кострукции сравнения – примеры

418. Кострукции сравнения – примеры

Sweter jest grubszy niż koszula. Sweter jest grubszy od koszuli. Te rękawiczki są nowsze niż tamte. Te rękawiczki są nowsze od tamtych. Bluzka jest cieńsza niż koszula. Bluzka jest cieńsza od koszuli. Moja kurtka jest starsza niż twoja. Moja kurtka jest starsza od twojej. Spodnie  są dłuższe niż szorty. Spodnie są dłuższe od szortów. Spódnica jest krotsza niż sukienka. Spódnica jest krotsza  od sukienki. Jedwabna bluzka jest lepsza niż bawełniana. Jedwabna bluzka jest lepsza od bawełnianej. Futro jest cieplejsze niż płaszcz. Futro…

Read More Read More

417. Сравнительные конструкции

417. Сравнительные конструкции

Существует два равноправных способа сравнения. При помощи предлогов niż и od. При помощи niż Прилагательное в сравнительной степени + предлог niż + существительное или местоимение в именительном падеже Moja kurtka jest droższa niż twoja. Futro jest droższe niż palto. При помощи od Прилагательное в сравнительной степени + предлог od + существительное или местоимение в родительном падеже Moja kurtka jest droższa od twojej. Futro jest droższe od palta. Сравнительные степени склоняются, как обычные прилагательные! Widziałem człoweka starszego od mojego ojca.

416. Степени сравнения прилагательных с наречием bardziej

416. Степени сравнения прилагательных с наречием bardziej

Прилагательные иноязычного происхождения и образовыные от наречий образуют степени сравнения при помощи наречия bardziej: chorobliwy – bardziej chorobliwy interesujący – bardziej interesujący Так же в эту группу входят: chory – bardziej chory zielony – bardziej zielony gorzki – bardziej gorzki