Browsed by
Tag: Спряжение глаголов

Спряжение глагола potrzebować – нуждаться и сочетание с существительными

Спряжение глагола potrzebować – нуждаться и сочетание с существительными

Potrzebujecie konia? Potrzebuję kawy! Oni potrzebują kota. Potrzebujemy książki. Ona potrzebuje mężczyzny Chłopcy potrzebują koszul potrzebować potrzebuję potrzebujemy potrzebujesz potrzebujecie potrzebuje potrzebują Список глаголов – спряжение в настоящем времени Список глаголов в прошедшем времени

Спряжение глагола słuchać слушать и сочетание с существительными

Спряжение глагола słuchać слушать и сочетание с существительными

Słucham muzyki. Mężczyźni słuchają kobiety. Mały chłopiec słucha kobiety. My ich nie słuchamy. Duży pies słucha mężczyzny. В настоящем времени: słuchać słucham słuchamy słuchasz słuchacie słucha słuchają В прошедшем времени: ja (m) słuchałem ja (f) słuchałam ty (m) słuchałeś ty (f) słuchałaś on słuchał ona słuchała ono słuchało my (m) słuchaliśmy my (f) słuchałyśmy wy (m) słuchaliście wy (f) słuchałyście oni słuchali one słuchały m – мужской род, f – женский род В будущем времени: ja (m) będę słuchał ja…

Read More Read More

598. Спряжение глаголов в страдательном залоге в совершенном виде – zostać znaleziony

598. Спряжение глаголов в страдательном залоге в совершенном виде – zostać znaleziony

Настоящее время Единственное число Множественное число Мужской Женский Лично-мужские Нелично-мужские 1 zostanę znaleziony zostanę znaleziona zostaniemy znalezieni zostaniemy znalezione 2 zostaniesz znaleziony zostaniesz znaleziona zostaniecie znalezieni zostaniecie znalezione 3 zostanie znaleziony zostanie znaleziona zostaną znalezieni zostaną znalezione zostanie znalezione Прошедшее время Единственное число Множественное число Мужской Женский Лично-мужские Нелично-мужские 1 zostałem znaleziony zostałam znaleziona zostaliśmy znalezieni zostałyśmy znalezione 2 zostałeś znaleziony zostałaś znaleziona zostaliście znalezieni zostałyście znalezione 3 został znaleziony została znaleziona zostali znalezieni zostały znalezione zostało znalezione  

597. Спряжение глаголов в страдательном залоге в несовершенном виде – być myty

597. Спряжение глаголов в страдательном залоге в несовершенном виде – być myty

Настоящее время Единственное число Множественное число Мужской Женский Лично-мужские Нелично-мужские 1 jestem myty jestem myta jesteśmy myci jesteśmy myte 2 jesteś myty jesteś myta jesteście myci jesteście myte 3 jest myty jest myta są myci są myte jest myte Прошедшее время Единственное число Множественное число Мужской Женский Лично-мужские Нелично-мужские 1 byłem myty byłam myta byliśmy myci byłyśmy myte 2 byłeś myty byłaś myta byliście myci byłyście myte 3 był myty była myta byli myci były myte było myte

354. Спряжение глагола wsiąść (сесть в транспорт) в прошедшем времени

354. Спряжение глагола wsiąść (сесть в транспорт) в прошедшем времени

wsiąść  –  сесть в транспорт Единственное число Мужской род Женский род 1 лицо  wsiadłem  wsiadłam 2 лицо  wsiadłeś  wsiadłaś 3 лицо  wsiadł  wsiadła Средний род 3 лицо  wsiadło Множественное число лично-мужские формы нелично-мужские формы 1 лицо  wsiedliśmy  wsiadłyśmy 2 лицо  wsiedliście  wsiadłyście 3 лицо  wsiedli  wsiadły  

353. Спряжение глагола usiąść (сесть) в прошедшем времени

353. Спряжение глагола usiąść (сесть) в прошедшем времени

usiąść  – сесть  Единственное число Мужской род Женский род 1 лицо  usiadłem  usiadłam 2 лицо  usiadłeś  usiadłaś 3 лицо  usiadł  usiadła Средний род 3 лицо  usiadło Множественное число лично-мужские формы нелично-мужские формы 1 лицо  usiedliśmy  usiadłyśmy 2 лицо  usiedliście  usiadłyście 3 лицо  usiedli  usiadły  

351. Спряжение глагола zejść – сойти в прошедшем времени

351. Спряжение глагола zejść – сойти в прошедшем времени

 zejść – сойти Единственное число Мужской род Женский род 1 лицо  zszedłem  zeszłam 2 лицо  zszedłeś  zeszłaś 3 лицо  zszedł  zeszła Средний род 3 лицо  zeszło Множественное число лично-мужские формы нелично-мужские формы 1 лицо  zeszliśmy  zeszłyśmy 2 лицо  zeszliście  zeszłyście 3 лицо  zeszli  zeszły  

350. Спряжение глагола podejść – подойти в прошедшем времени

350. Спряжение глагола podejść – подойти в прошедшем времени

podejść – подойти  Единственное число Мужской род Женский род 1 лицо  podszedłem  podeszłam 2 лицо  podszedłeś  podeszłaś 3 лицо  podszedł  podeszła Средний род 3 лицо  podeszło Множественное число лично-мужские формы нелично-мужские формы 1 лицо  podeszliśmy  podeszłyśmy 2 лицо  podeszliście  podeszłyście 3 лицо  podeszli  podeszły При спряжении глаголов odejść, podejść, obejść, nadejść, zejść в некоторых формах выпадает гласная -е– после приставки.  

349. Спряжение глагола przyjść – прийти в прошедшем времени

349. Спряжение глагола przyjść – прийти в прошедшем времени

przyjść – прийти Единственное число Мужской род Женский род 1 лицо  przyszedłem  przyszłam 2 лицо  przyszedłeś  przyszłaś 3 лицо  przyszedł  przyszła Средний род 3 лицо  przyszło Множественное число лично-мужские формы нелично-мужские формы 1 лицо  przyszliśmy  przyszłyśmy 2 лицо  przyszliście  przyszłyście 3 лицо  przyszli  przyszły  

348. Спряжение глагола iść в прошедшем времени

348. Спряжение глагола iść в прошедшем времени

iść – идти  Единственное число Мужской род Женский род 1 лицо  szedłem  szłam 2 лицо  szedłeś  szłaś 3 лицо  szedł  szła Средний род 3 лицо  szło Множественное число лично-мужские формы нелично-мужские формы 1 лицо  szliśmy  szłyśmy 2 лицо  szliście  szłyście 3 лицо  szli  szły Спряжение глагола iść в настоящем времени