Browsed by
Tag: Степени сравнения наречий

725. Образование сравнительной степени наречий

725. Образование сравнительной степени наречий

Формы сравнительной степени наречий образуются при помощи суффикса -ej, который присоединяется к основе без суффикса -о, -е: głupio – głupiej, ładnie – ładniej Суффиксы -k, -ek, -ok при присоединении суффикса -ej изчезают: daleko – dalej, ciężko – ciężej Суффикс -ej смягчает основу и  в ней происходит чередование согласных: ł//l miło – milej g, s // ż drogo – drożej, wysoko – wyżej ch // sz cicho – ciszej r // rz staro – starzej d//dź (dz) rzadko – rzadziej, prędko –…

Read More Read More

585. Наречие coraz

585. Наречие coraz

Marek czuje się coraz gorzej. – Марек чувствует себя все хуже и хуже. Coraz mniej moich przyjaciół ogląda telewizję. – Все меньше и меньше моих друзей смотрят телевизор.

479. ćwiczenie 33

479. ćwiczenie 33

Otwórz drzwi szeroko! Jeszcze szerzej. Pies chodzi cicho, a kot jeszcze ciszej. Dziś jest ciepło, a jutro będzie jeszcze cieplej. Stój prosto! Jeszcze prościej! Ten sweter kosztuje drogo, a ta sukienka jeszcze drożej. Moja mam wygląda młodo, a jej siostra jeszcze młodziej. Zaczął padać śnieg. Jest biało, coraz bielej.

441. Степени сравнений прилагательных и наречий в тексте

441. Степени сравнений прилагательных и наречий в тексте

-Mam dużo chłopaków, ale dwóch z nich – Mariana i Adama – lubię najbardziej. Ale każdego z nich lubię za inne cechy charakteru.  Marian jest człowiekiem poważniejszym i poważniej traktuje życie. Jest porządniejszy od Adama, pracowitszy, ma chyba większe zdolności, więc w pracy osiąga lepsze wyniki. Ale Adam jest ambitniejszy niż Marian. Zresztą Marian lepiej prowadzi samochód. Więcej pracuje, jest mniej towarzyski od Adama, bardziej małomówny.  Adam w towarzystwie jest przyjemniejszy. Nie jest chyba taki zdolny jak Marian, ale bardziej…

Read More Read More

439. Сравнительные степени наречий примеры

439. Сравнительные степени наречий примеры

   ambitnie  ambitniej  najambitniej  atrakcyjnie  atrakcyjniej  najatrakcyjniej  bezczelnie  bezczelniej  najbezczelniej  brzydko  brzydziej  najbrzydziej  dobrze  lepiej  najlepiej  dumnie  dumniej  najdumniej  głupio  głupiej  najgłupiej  grubo  grubiej  najgrubiej  grzecznie  grzeczniej  najgrzeczniej  inteligentnie  inteligentniej  najinteligentniej  lekkomyślnie  lekkomyślniej  najlekkomyślniej  leniwie  leniwiej  najleniwiej,  naibardziej leniwie  ładnie  ładniej  najładniej  miło  milej  najmilej  młodo  młodziej  najmłodziej  mocno  mocniej  najmocniej  nisko  niżej  najniżej  porządnie  porządniej  najporządniej  poważnie  poważniej  najpoważniej  pracowicie  pracowiciej  najpracowiciej  przystojnie  przystojniej  najprzystojniej  słabo  słabiej  najsłabiej  smutno  smutniej  najsmutniej  staro starzej  najstarzej  szczupło  szczuplej  najszczuplej  śmiało  śmielej  najśmielej…

Read More Read More

438. Образование сравнительной степени наречий

438. Образование сравнительной степени наречий

Формы сравнительной степени наречий образуются при помощи  присоединения суффикса -ej к основе  без суффиксов  -о, -е: głupio – głupiej ładnie – ładniej Суффиксы -k-, -ek-, -ok- при присоединении этого суффикса исчезают daleko – dalej, ciężko – ciężej Суффикс -ej- смягчает основу, и в ней происходит чередование гласных: ł//l miło – milej g//ż  drogo – drożej ch//sz  cicho – ciszej r//rz staro – starzej d//dź/-dzi rzadko – rzadziej d//dz prędko – prędzej k//c krótko – krócej s//ż wysoko – wyżej st//ść-ści gęsto – gęściej Чередование гласных звуков:…

Read More Read More