Browsed by
Tag: Творительный падеж

721. Творительный падеж в предложении

721. Творительный падеж в предложении

Существительно и прилагательное  в творительном падеже составляют часть сказуемого – Anna jest pracowitą pielęgniarką Они сочетаются с глаголами być/bywać, stać się/stawać się, zostać/zostawać, robić się/zrobić się, okazać się / okazywać się Существительные в творительном падеже употребляются с предлогами między, nad, pod, poza, przed, z, za Творительный падеж используется для обозначения орудия действия piszę długopisem времени действия wróciłem późnym wieczorem места действия szliśmy ulicą способа действия Adam śpiewa basem  

720. Творительный падеж: склонение существительных и прилагательных

720. Творительный падеж: склонение существительных и прилагательных

Существительные мужского и среднего рода единственного числа  в творительном падеже имеют окончание -em твердый согласный корня остается твердым: studentem мягкий согласный остается мягким: uczniem согласные g и k смягчаются: robotnikiem, dzieckiem Существительные женского рода в единственном числе имеют окончание -ą: uczennicą, studentką Во множественном числе в абсолютном числе случаев существительные имеют окончание –ami: pisarz – pisarzami, pisarka – pisarkami Очень редко имеют окончание –mi: dziecko – dziećmi, człowiek – ludźmi, koń – końmi   Прилагательные в творительном падеже имеют следующие…

Read More Read More

699. ćwiczenie

699. ćwiczenie

Lubię, aby wszystko było pod reką. Na zajęcia chodzę z nową torbą. Nie widziałam nikogo poza moim ojcem. Rodzice tęsknili za swoimy dziećmi. Siedziałem między pięknymi  blondynkami. Spotkaliśmy się przed nowym domem.

698. ćwiczenie

698. ćwiczenie

Mój brat jest zdolnym lekarzem. Mój syn w dzieciństwie był grzecznym dziedkiem. Adam został prawdziwym fachowcem. Adam stał się niemiłym snobem. Adam czasami bywa nieznośnym nudziarzem. Adam okazał się sympatycznym kolegą.

697. Употребление слов в творительном падеже – narzędnik

697. Употребление слов в творительном падеже – narzędnik

Творительный падеж используется для обозначения: орудия действия – Piszę długopisem времени действия  – Wróciłem późnym wieczorem места действия  – Szliśmy ulicą способа действия – Adam śpiewa basem Существительное и прилагательное в творительном падеже составляют часть именного сказуемого. Сочетаются с глаголами być, bywać, stać się, stawać się, zostać, zostawać, robić się, zrobić się, okazać się, okazywać się.  Anna jest pracowitą pielęgniarką. Существительные в творительном падеже употребляются с предлогами między – между nad – над pod – под poza – кроме przed…

Read More Read More

Польский язык день 135

Польский язык день 135

Упражнение на творительный падеж множественного числа. Во множественном числе существительные имеют окончание ami, прилагательные -ymi, -imi Jutro spotkamy się z naszymi kolegami. Rodzice Pawła są lekarzami. Agata zawsze spaceruje z córkami. Adam i Marek są polskimi studentami. Za tymi starymi dębami jest ładny dom. Grzegorz i Piotr lubią tańczyć z dobrymi tancerkami. Piotr rozmawia z nauczycielkami.

Польский язык день 134

Польский язык день 134

Упражнение на творительный падеж единственного числа Helena interesuje się literaturą polską. Dziecko pisze nowym długopisem. Mój syn jeżdzi do pracy autobusem. Mama lubi chleb z masłem. Do tego miasta lecimy samolotem. Agnieszka jest polską studentką. Proszę kawę ze świeżym młekiem. Rysio jest grzecznym dzieckiem.

Польский язык день 39

Польский язык день 39

По итогам домашней работі сделала себе табличку, а то в этих окончаниях черт голову сломит Именительный творительный винительный единственное множественное Единственное множественное Единственное множественное прилагательное существительное прилагательное существительное прилагательное существительное прилагательное существительное прилагательное существительное прилагательное существительное мужской -z, -i Kierowca -a или не выражено -e ładne -y, -i, -e Długopisy Kubki pokoje -ym   -im dobrym -em  (-iem) -ą Robotnikiem wykładowcą -ymi, -imi dobrymi ami lekarzami Тоже что в именительном Тоже что в именительном или –ę kierowcę Совпадает с именительным женский…

Read More Read More

Польский язык, день 23. Прилагательные в творительном падеже

Польский язык, день 23. Прилагательные в творительном падеже

Прилагательные в творительном падежеВ мужском роде: -ym, -im dobrym, złymв женском роде -ą dobrą, złąво множественном числе: -ymi, -imi dobrymi, złymi Творительный падеж

Польский язык, день 19. Глагол-связка jest и творительный падеж

Польский язык, день 19. Глагол-связка jest и творительный падеж

Если есть глагол-связка jest, то существительное при этой связки будет в творительном падежеCzy pan Kowalski jest robotnikem?Nie, pan Kowalski jest wykładowca. Мы отвечаем на общий вопрос Tak или Nie.Когда мы спрашиваем о том, кем человек является, мы говорим Kim (Kto в творительном падеже)Kim jest pani Kowalska?Pani Kowalska jest lekarka.