Browsed by
Tag: Числа

241 Время

241 Время

14:35  czternasta trzydzieści pięć 4:00 czwarta  zero zero 06:20 szósta dwadzieścia 22:10 dwudziesta druga dziesięć 5:25 piąta dwadzieścia pięć 17:40 siedemnasta czterdzieści 20:35 dwudziesta trzydzieści pięć 21:30 dwudziesta pierwsza trzydzieści 16:05 szesnasta zero pięć 7:55 siódma pięćdziesiąt pięć 22:00 dwudzuesta druga zero zero 13:15 trzynasta piętnaście  

Польский язык день 141

Польский язык день 141

Числа 12 – dwanaście 15 – piętnaście 19 dziewiętnaście 20 dwadzieścia 30 trzydzieści 33 trzydzieści trzy 49 czterdzieści dziewięć 54 pięćdziesiąt cztery 60 sześćdziesiąt 88 osiemdziesiąt osiem 199 sto dziewięćdziesiąt dziewięć 283 dwieście osiemdziesiąt trzy 371 trzysta siedemdziesiąt jeden 454 czterysta pięćdziesiąt cztery 566 pięćset sześćdziesiąt sześć 639 sześćset trzydzieści dziewięć 735 siedemset trzydzieści pięć 830 osiemset trzydzieści 922 dziewięćset dwadzieścia dwa 113 sto trzynaście  

Польский язык день 107 sto siedem. Польские денежные единицы

Польский язык день 107 sto siedem. Польские денежные единицы

Польские денежные единицы złoty grosz Согласование денежных единиц и числительных: 1 złoty, grosz – прилагательное в именительном падеже единственного числа, существительное в именительном падеже единственного числа 2,3,4,22,23,24,32,33,34 złote, grosze прилагательное в именительном падеже множественного числа, существительное в именительном падеже множественного числа 5,6….21, 25,26….31,35,36…41 złotych, groszy прилагательное в родительном падеже множественного числа, существительное в родительном падеже множественного числа.

Польский язык день 106 sto sześć. Вопросы про возраст

Польский язык день 106 sto sześć. Вопросы про возраст

Сегодня мы будем спрашивать, сколько лет членам семьи Ковальских и Новак. Ile lat ma pan Piotr Kowalski? Pan Piotr Kowalski ma pięćdziesiąt jeden lat. Ile lat ma pani Ewa Kowalska? Pani Ewa Kowalska ma czterdzieści cztery lata. Ile lat ma Marian Kowalski? Marian Kowalski ma dwadzieścia pięć lat. Ile lat ma Kasia Kowalska? Kasia Kowalska ma dwanaście lat. Ile lat ma pan Stanisław Kowalski? Pan Stanisław Kowalski ma siedemdziesiąt dwa lata. Ile lat ma pan Marek Nowak? Pan Marek Nowak…

Read More Read More

Польский язык день 105 sto pięć. Rok, lata, lat

Польский язык день 105 sto pięć. Rok, lata, lat

С числительным, начиная от 5 pięć и далее, а также составными числительными, заканчивающимися на эти числительные, а также на числительное 1 jeden существительное rok употребляется в родительном падеже множественного числа Например: sześć lat dwadzieścia pięć lat trzydzieście jeden lat

Польский язык день 103 dzień sto trzy. Сочетание с существительными числительных trzy, cztery

Польский язык день 103 dzień sto trzy. Сочетание с существительными числительных trzy, cztery

Сочетание с существительными числительных trzy, cztery Существительные сочетаются во множественном числе именительного падежа: trzy jajka, cztery pomidory dwieście trzydzieści cztery pomarańcze

Польский язык день 102 dzień sto dwa. Числительное dwa

Польский язык день 102 dzień sto dwa. Числительное dwa

Числительное dwa (а также составные числительные, заканчивающиеся на dwa) Сочетаются существительные в именительном падеже множественного числа Числительное dwa имеет форму женского рода dwie dwa pomidory, dwie pomarańcze

Польский язык день 101 dzień sto jeden. Числительное jeden

Польский язык день 101 dzień sto jeden. Числительное jeden

Сочетание числительных и существительных. Числительное jeden Сочетаются существительные в именительном падеже единственного числа jeden łosoś, jedna bułka, jedno jabłko

Польский язык день 99. + plus – minus =równa się

Польский язык день 99. + plus – minus =równa się

Сегодня мы будем играть в урок математики. + plus – minus =równa się 186+29=215 sto osiemdziesiąt sześć plus dwadzieścia dziewięć równa się dwieście piętnaście 751-42=709 siedemset pięćdziesiąt jeden minus czterdzieści dwa równa się siedemset dziewięć 605-500=105 sześćset pięć minus pięćset równa się sto pięć 66+109 = 175 sześćdziesiąt sześć plus  sto dziewięć równa się sto siedemdziesiąt pięć 869-558=311 osiemset sześćdziesiąt dziewięć minus pięćset pięćdziesiąt osiem równa się trzysta jedenaście